»» 4+++کمیسیون+مستقل+اصلاحات+اداری+و+خدمات+ملکی+افغانستان ««
j
اعلان کاریابی - کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی صفحه از - کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نخستین نشستِ شبکۀ زنان رهبر در ادارۀ خدمات ملکی افغانستان اخیراً در تالار کنفرانس های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد اعضای شبکۀ اعلان کاریابی - کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد داوطلبی - کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخشی ازبودجۀ ملی را برای پرداخت قرارداد شمارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان بست های عالی رتبه صحفه اعلانات بست های عالی رتبه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی كشور ریاست عمومی بورد اجراییوی وتخصصی کمسیون عالی انرژیاتمی افغانستان مسایل اهم اغاز خدمت در اداره خدمات ملکی - ن ا ت اداري و ت ن ا ت اداري و ت ر ي ي و ت ا د و ي ر دي ي ت ا ن اول را ل - اعلان کاریابی - کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اعـــــــلا ن مجدد کــــارمنـــــــــد یــــابـــــی مربــــــــوط وزارت معادن کمیسیون مستقل کلید سوالات مدیریتی و تخنیکی منحیث وزیرمالیه من به این باور هستم که خدمات ملکی یک عامل اساسی موثرومفید درافزایش کمیته های امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارات مالیه میباشد درنهایت امرمنحیث وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان موفقیت های مزید تانرا به آرشيف خود مراجعه كردن و به موضوع آماده گي داشته باشيد معلومات در باره با سیستم جدید اصلاحات اداری کارمندان ملکی از مصوونیت کاری نوامبر مقام های کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گویند که پیروی از سیستم جدید اصلاحات اداری در این کشور سبب می شود تا
***
pop2

► آنلاین ◄

دانـــــایی = توانــــایی

* بیشتر بدانیم تا داشته باشیم *
امنیت + رفاه + آرامش
مهارتهای زندگی
نـــکات و مسـائل ازدواج
تـسـت شـخـصیت شناسی
رازهای زندگـی هوشمندانه
» مشق زندگی شبکه 7 روز فرد 15:30
» پندار شبکه سه جمعه ها 20:30
» عصر خانواده - شبکه 2 هرروز 16:15
» مشاوره - شبکه 7 هرروز 15:45
» مشق عشق-شبکه 7جمعه ها18:15
» ضربان - شبکه سلامت هرروز 19
» کودک من - شبکه سلامت هرروز 17
» الفبای بورس-شبکه 7 22:45
» مشاوره رایگان - تلفن 1480-021

◄ محبوبترین های هفـته ►تماس با ما | اخبار وب سایت | پخش زنده | جارچی چیست ؟
این وب سایت متعلق به هیچ حزب و گروهی سیاسی نمی باشد و مسولیت محتوای عناوین خبری با منابع آنها می باشد
تمامی حقوق گرافیکی و روش های ارائه محتوا برای گروه جارچی محفوظ می باشد جـــــارچـــی © jarchi.IR | 2011-2014

یا رزاق و یا مدیر