»» 4+++کمیسیون+مستقل+اصلاحات+اداری+و+خدمات+ملکی+افغانستان ««
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با در نظرداشت مفاد فیصلۀ بن و اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان بست های عالی رتبه فیس بوک - صحفه اعلانات بست های عالی رتبه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی كشور عکس ها اعلان بست های پایین رتبه وزارت کار و امور کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد هشتادتن از کارکنان خدمات ملکی برای راه یابی به برنامۀ ماستری در کشور جاپان لست وظایف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیدار نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اصلاحات ترقی و پیشرفت- جمیعی حقوق برای کمیسیون محفوظ است گالری تجملی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی - دیدار نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اصلاحات ترقی و پیشرفت- جمیعی حقوق برای کمیسیون محفوظ است اطلاعیۀ بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی - کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق هدایت مصوبۀ شماره چهارم کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان کادر های تخصصی لیسانس ماستر ودوکتورا را ن ا ت اداري و ت - ورت م ا ط ن ر ن ت ا و د ا ر ا ا ١ ر و د ه ن ا در م ه آ ر و -٦ اه آ دن ت ت آ ر ا ت د ۀ م ا ت درا مسایل اهم اغاز خدمت در اداره خدمات ملکی - کلید سوالات مدیریتی و تخنیکی منحیث وزیرمالیه من به این باور هستم که خدمات ملکی یک عامل اساسی موثرومفید درافزایش های امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارات مالیه میباشد به آرشيف خود مراجعه كردن و به موضوع آماده گي داشته باشيد معلومات در باره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در دام مافیا جولای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باساس فیصله بن و فرمان شماره فرهاد عثمانی رئیس عمومی انستیتوت خدمات ملکی دالر
***
لینک داغ

► آنلاین ◄

دانـــــایی = توانــــایی

* بیشتر بدانیم تا داشته باشیم *
امنیت + رفاه + آرامش
مهارتهای زندگی
نـــکات و مسـائل ازدواج
تـسـت شـخـصیت شناسی
رازهای زندگـی هوشمندانه
» مشق زندگی شبکه 7 روز فرد 15:30
» پندار شبکه سه جمعه ها 20:30
» عصر خانواده - شبکه 2 هرروز 16:15
» مشاوره - شبکه 7 هرروز 15:45
» مشق عشق-شبکه 7جمعه ها18:15
» ضربان - شبکه سلامت هرروز 19
» کودک من - شبکه سلامت هرروز 17
» الفبای بورس-شبکه 7 22:45
» مشاوره رایگان - تلفن 1480-021

◄ محبوبترین های هفـته ►



تماس با ما | اخبار وب سایت | پخش زنده | جارچی چیست ؟
این وب سایت متعلق به هیچ حزب و گروهی سیاسی نمی باشد و مسولیت محتوای عناوین خبری با منابع آنها می باشد
تمامی حقوق گرافیکی و روش های ارائه محتوا برای گروه جارچی محفوظ می باشد جـــــارچـــی © jarchi.IR | 2011-2014

یا رزاق و یا مدیر