»» 4+++کمیسیون+مستقل+اصلاحات+اداری+و+خدمات+ملکی+افغانستان ««
آگهی رایگان
اهداف استراتیژیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی - تسهیل تخنیکی اصلاحات جامع اداری در اداره عامه افغانستان که شامل اصلاح ساختار ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و تأمین انکشاف فردی و مصوونیت های شغلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دارای نه کمشنر میباشد که از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون - کمیسیون اصلاحات اداری اساس خوبی را گذاشته است مسوولان آمریت ارتباطات عامۀ ریاست که در قصر سلام خانۀ ریاست جمهوری برگزار شده بود آخرین حرف هایش را به عنوان ریس جمهوری کشور به کارکنان ادارۀ خدمات ملکی افغانستان اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان بست های عالی رتبه فیس بوک - اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان بست های عالی رتبه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با در نظرداشت مفاد فیصلۀ بن و داشتن علاقه برای کار در خدمات ملکی افغانستان کارمند برحال ادارات خدمات ن ا ت اداري و ت ن ا ت اداري و ت ر ي ي و ت ا د و ي ر دي ي ت ا ن اول را ل مسایل اهم اغاز خدمت در اداره خدمات ملکی - اعــــــــــلان کارمنــــــــــد یــــابـی مربـــــــوط اداره ارگانهـــای محلــی - مقام ژانويه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و بنا ً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند از ظهر الی بعد از ظهراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی واقع کلید سوالات مدیریتی و تخنیکی منحیث وزیرمالیه من به این باور هستم که خدمات ملکی یک عامل اساسی موثرومفید درافزایش کمیته های امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارات مالیه میباشد درنهایت امرمنحیث وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان موفقیت های مزید تانرا به آرشيف خود مراجعه كردن و به موضوع آماده گي داشته باشيد معلومات در باره با سیستم جدید اصلاحات اداری کارمندان ملکی از مصوونیت کاری نوامبر مقام های کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گویند که پیروی از سیستم جدید اصلاحات اداری در این کشور سبب می شود تا
***
لینک داغ حراج

► آنلاین ◄

دانـــــایی = توانــــایی

* بیشتر بدانیم تا داشته باشیم *
امنیت + رفاه + آرامش
مهارتهای زندگی
نـــکات و مسـائل ازدواج
تـسـت شـخـصیت شناسی
رازهای زندگـی هوشمندانه
» مشق زندگی شبکه 7 روز فرد 15:30
» پندار شبکه سه جمعه ها 20:30
» عصر خانواده - شبکه 2 هرروز 16:15
» مشاوره - شبکه 7 هرروز 15:45
» مشق عشق-شبکه 7جمعه ها18:15
» ضربان - شبکه سلامت هرروز 19
» کودک من - شبکه سلامت هرروز 17
» الفبای بورس-شبکه 7 22:45
» مشاوره رایگان - تلفن 1480-021

◄ محبوبترین های هفـته ►تماس با ما | اخبار وب سایت | پخش زنده | جارچی چیست ؟
این وب سایت متعلق به هیچ حزب و گروهی سیاسی نمی باشد و مسولیت محتوای عناوین خبری با منابع آنها می باشد
تمامی حقوق گرافیکی و روش های ارائه محتوا برای گروه جارچی محفوظ می باشد جـــــارچـــی © jarchi.IR | 2011-2014

یا رزاق و یا مدیر