»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی

هیچ چیز مانند دعــــــــــــا قلب انسان را بیدار نمی کند ۞ سهم قرآن : در حدیث نبوی آمده است کتاب ال.. و عترتی در مجالس عزاداری و شب های احیا و روزه ها چقدر از معارف قرآن و تلاوت آن بهره می بریم؟!

درگاه ملی ایرانیان | سایت جارچی | سایت خبری جارچی | درگاه ملی