»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
عکس خبری فال روزانه تعبیر خواب دانلود آهنگ امروز : چهارشنبه 2 اسفند 1396
ku

دعا : یعنی ایمان به خدا - یعنی توکل و اعتماد و باور به قدرت الهی - یعنی بندگی و یاد کوچکی و ناتوانی خود در برابر مخلوق - یعنی امید به رحمت و غفران پروردگار و.... به همین دلایل است که بسیار توصیه شده است تا در هر چیزی بگوییم ان شاءالله و دعای نیکو کنیم.دعا ارتباط گرفتن با حضرت حق و استمداد از ذات ربوبی او برای یاری دعا كننده و رساندن او به مقصد و مقصود است. در مقاله حاضر نویسنده نگاهی اجمالی به آیات قرآن درباره «دعا برای فرزند» دارد. در میان نهادهای موجود در یك اجتماع بی‌شك نهاد خانواده از نقش و اصالت بی‌بدیلی برخوردار می‌باشد. چرا كه در این نهاد است كه
ادامه مطلب
ku

دانستني هايي از قران و نماز دانستني هايي از قران و نمازبسم الله الرحمن الرحيم  قران داراي 114 سوره استقران داراي  6236  ايه استقران 114 بسم الله الرحمن الرحيم داردقران داراي 120 حزب ميباشدقران 30 جزء  داردقران 115 بسم الله دارد70بار نام قران در قران بكار رفته استبزرگترين سوره قران بقره استبهترين نوشيدني كه در قران به آن اشاره شده است شير ميباشدكوچكترين سوره قران كوثر ميباشدبهترين آيه آيه الكرسي استايه  282 سوره بقره بزرگترين آيه قران استعظيم ترين آيات بسم الله  الرحمن الرحيم ميباشدبهترين خوردني كه در قران ذكر شده عسل ميباشدمنقورترين
ادامه مطلب
ku

كيفيت نماز شب (نوع اول)نماز شب يازده‌ ركعت است: چهار تا دو ركعت (مثل نماز صبح) به نيت نماز شب و يك نماز دو ركعت به نيت نماز شَفْعْ و يك نماز يك ركعتي به نيت نماز وَتْرنيت: دو ركعت نماز شب مي‌خوانم قُربة اِلي الله- در ركعت اول: يك بار سوره حمد + يك بار سوره قل هو الله احد + ركوع + سجده- در ركعت دوم: يك بار سوره حمد + يك بار سوره قل هو الله احد + قنوت + ركوع + سجده + تشهد + سلام.(نماز شبي كه در قست بالا آمده است را چهار بار تكرار كنيد كه جمعاً هشت ركعت نماز شب مي‌شود).نيت: دو ركعت نماز شَفْعْ مي‌خوانم قُربة اِلي الله- در ركعت اول: يك بار سوره حمد + يك بار سوره سوره قل هو
ادامه مطلب
ku

تکبير گفتن ابتدا دستها را تا نزديک گوش بالا مي بريم و مي گوييم :الله أكبر  قيام  پس از تکبير گفتن سوره ي حمد و بعد از آن يک سوره ي ديگر از قرآن ، مثلا"سوره ي توحيد را مي خوانيم.       رکوع سپس خم مي شويم، به قدري که  دستهايمان به زانو برسد و مي گوييم:   سُبحان ربي العظيم وبحمده      سجود دو سر انگشت شست پا، دو سر زانو، دو کف دست را روي زمين و پيشاني را بر روي خاک و يا سنگ و چوب قرار  مي دهيم و مي گوييم : سبحان ربي الأعلى و بحمده  قنوت  در رکعت دوم پس از خواندن حمد و سوره دو دست را روبروي صورت گرفته و مي گوييم
ادامه مطلب
ku

کف دو دست را با هم به چيزي که تيمم بر آن صحيح است(خاک، ريگ،کلوخ، سنگ، اگر پاک باشند) مي زنيم. کف دو دست را به تمام  پيشاني و دو طرف آن، ازجايي که مو ي سر ميرويد، تا ابروها و بالاي بيني و براي احتياط تا روي ابروها ميکشيم. کف دست چپ را به تمام  پشت دست راست، از مچ تا سر انگشتان ميکشيم.   کف دست راست را به تمام  پشت دست چپ، از مچ تا سر انگشتان ميکشيم .    راستی بچه های عزیزم تيمم عملي است که به جاي وضو در چند جا واجب مي شود:                  ١- اگر آب
ادامه مطلب
ku

  ابتدا صورت را از بالا، يعني جايي که محل روييدن مو است، تا پايين چانه مي شوييم. دست راست را بوسيله ي دست چپ از بالاي آرنج تا سر انگشتان مي شوييم. دست چپ را بوسيله ي دست راست از بالاي آرنج تا سر انگشتان می شوییم.   در اين مرحله با، خیسی دست راست از آب وضو ، قسمتي از جلوي سر را با دست مي کشيم.  با دست راست که همچنان خیس است، از سر انگشتان تا برآمدگي پاي راست را مسح مي کشيم. با دست چپ که از آب وضو همچنان خیس است، از سر انگشتان تا برآمدگي پاي چپ را مسح مي
ادامه مطلب
شماره صفحه