»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

آیا ما نیازی به نقد کردن داریم؟
آیا ما در تعاملات جمعی خود نیاز به نقد شدن داریم ؟
بهترین روش برای رفع عیوب و نواقص از نظر شا چه روشی است؟
بهترین روش برای همگرایی و ایجاد همدلی جمعی چیست؟
آیا نقد سبب رشد و پیشرفت می شود یا تخریب و واگرایی؟
آیا نقد و نقادی یکی از ارکان رشد مقاومتی و توسعه پایدار است؟
فرق نقد با شایعه سازی و تهمت پراکنی چیست؟
معماری و ساختار یک نقد سازنده و کارا چگونه است؟


امام کاظم (ع) : یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید یا خدای متعال بدانتان را بر شما مسلط می کند ، آنگاه صالحانتان دعا می کنند و مستجاب نمی شود


نقد : ظاهرساختن‌عیوب, یا محاسن – جداکردن برای شفاف شدن – رفع ابهام – چالش و تعامل نگاه ها و اندیشه ها --- جلوگیری منطقی و عقلی از باقی ماندن و گسترش مشکلات و نواقص


فرق نقد با عیب جویی : در یک تعامل اجتماعی رفتارها یکسری اهداف و نتایج مربوط به خود را دارند و در این مقوله هدف از نقد رفع مشکلات و ضعفها است نه برجسته کردن عیوب و نواقص که علاوه بر ایجاد کردن فضا مسموم بدبینی و بی اعتمادی بین افراد مشکلی بر مشکلات قبلی خواهد افزود.


جمله خبری (نقد خبری) : پیش فرض حل مشکلات آگاهی از عیبها و نواقض و ابعاد مختلفی از یک مسله فردی یا جمعی است وقتی ما صرفا به این نکات توجه کرده و آنها را بیان کنیم اطلاع و خبر از آنها می دهیم تا برطرف گردند. پس نوع بیان .... لحن بیان و زمان بیان آن اهمیت پیدا می کند چرا که ما درصدد رفع مشکل و نقص هستیم نه تخریب و ایجاد التهاب بیشتر وضعیت به وجود آمده ناشی از آن ضعف یا مشکل.


نقد تحلیلی : اگر علاوه بر اشاره خبری و اطلاعی از یکسری ضعفها و نواقص به بیان راه کارها و راه حلهای پیشنهادی و یا بررسی و آنالیز منطقی و علمی عملکردهای انجام شده قبلی (که مشکلات جدید بوجود آورده) و عملکردهای بعدی اتخاذ شده برای رفع نواقص و مشکلات ثانویه بپردازیم نقد پردازشی و یا تحلیلی انجام شده است که باز هم هدف رفع مشکل به صورت مطلوب با کمترین هزینه (مالی+زمانی) است. ابهاماتی که در این بخش همچنان باقی است بحث اعتبار و صلاحیت است که چه فرد/مجموعه ای صلاحیت و اجازه تحلیل و واکاوی عملکردها را دارند و چه ساختار و مسیری برای ارائه نقدها و نظرهای آنها معرفی و فراهم شده است و چه اثری این پیشنهادها و نظرات در نهایت داشته است(جمع بندی) ... به خاطر همین ابهامات بعضا رفتارهای ناهنجار و افراطی رسانه ای را شاهد هستیم.


چرایی نقد (امر به معروف و نهی از منکر)


چرا نیاز به نقد در مناسبات و تعاملات لازم است ؟ اگر ما ماهیت انسان را به طور نسبی بشناسیم و از شرایط و فطرت انسانی آگاه شویم این نکته را درک کرده ایم که انسان عادی ذاتا دارای ضعف و نقص است و امکان الخطا تلقی می شود. وقتی انسان مشغول به انتخاب و انجام امور می شود بر اساس شرایط فردی خود و مقداری بر اساس وضعیت و شرایط جمعی تصمیم می گیرد پس معمولا به یکسری زوایای محدود توجه می کند و ممکن است مسائل و نکاتی را در تصمیم خود لحاظ نکرده باشد. نقد همین آگاه سازی و پیشنهاد هایی برای انجام مطلوب امور است که اثرات انجام موفق کارها به خود ما باز می گردد.

اینجا است که اهمیت توجه به زندگی اطرافیان ما و سایر مردم جامعه روشن تر می شود که چرا ما نسبت به هم نوع خود دلسوزی و کمک برای رفع مشکلش کنیم؟ اثر گذاری افراد جامعه بر یکدیگر و عامل ثبات و پایداری آرامش و نشاط عمومی در همین امر به معروف و نهی ازمنکر است که یکی از مصادیق مهم آن در دنیای امروز به خاطر ارتقای سطح شخصیتی و سواد شناختی نمود دارد.
رفع ابهامات و تناقضات فردی و جمعی ضامن نشاط فکری و پویایی اندیشه است :


* شجاعت ایده پردازی و نظر دادن با شناخت چگونگی بیان طرح و ایده

* وجود ساختار مناسب برای بیان نظرات و عقاید و الگوهای مناسب برای نقد نظر و تفکر بر اساس پیش فرض منطق عقلی و علمی


نقد پذیری : داشتن انعطاف ذهنی .... همان طور که بیان شد رفتارهای ما برگرفته از اندیشه و تفکراتمان است اگر ما مهارت و توانایی انعطاف فکری را داشته باشیم در رفتار و عملکرد هم بالطبع دارای قدرت تغییر مناسبی هستیم. در صورتیکه یک انتقاد مناسب با بیان مناسبی را دریافت کردیم قبل از اینکه به گوینده و چرایی بیان آن فکر کنیم به اصل مسله و امکان وجود ضعف و نقص در خود بیاندیشیم. آنچه سبب رشد و موفقیت ما می شود یافتن عیوب احتمالی و مرور و بررسی مسیر طی شده و مشیر پیش رو است تا در زمان نیاز تغییر روش و مسیر داده شود تا به هدف یعنی موفقیت و نتیجه مطلوب برسیم.


اصول نقد :


1-   يافتن هدف و موضوع بيان
2-   ارزيابي انواع داده ها و مثال هاي مورد بهره‌گيري در متن
3-   تشخيص شيوه‌هاي استدلال در بيان و پايه هاي داوري
4-   چگونگي ارزش گذاري‌ها و استحكام معيارهاي اندازه گيري
5-   وجود يا عدم استحكام در بيان
6-   به كار بردن صداقت در بهره گيري از شواهد + انصاف
7-   كشف گروه يا طبقه اجتماعي، سياسي و يا فرهنگي مخاطب
8-   ارزيابي جهان بيني و ديدگاه توليدكنندگان پيام ها و گفتارها
9-   دخالت فكر و رفتار يا attitude نويسنده (تفاوت ميان علم,منطق و عقايد شخصي)
10- زمان و موقعیت مناسب برای بیان آن (شاید در برخی از برهه های زمانی لازم به سکوت یا بیان غیر مستقیم باشد تا تنشها آرام شود تا نقد اثرگذار باشد)


انواع نقد کلی : نقد اندیشه و ایده

                       نقد رفتار و عملکرد


بعد تخریبی و آسیب رسان نقد بد و عدم نقد پذیری :


* چه وقت فضای عذرخواهی از اشتباهات کمرنگ می شود

* چه وقت افراد عیبها واشتباهات خود را مخفی می کنند و کارهای مهم را به صورت پنهانی انجام می دهند ؟؟؟
اگر عیبها و ضعفها باقی بماند = افزایش و رشد اشتباهات و شکستها = باقی ماندن دغدغه ها و افسردگی و بی انگیزگی جمعی


قطعیت ندادن :


در این جهان تضمین دادن و قطعیت دانستن مربوط به خالق جهان و اولیای اوست و تنها خداوند و مسیر او یکتا است واگرنه در این جهان دو بعدی همه چیز نسبی است و ما بر اساس اصول مشخص و ثابتی که در جهان تعیین شده بر مبنای جبر و اختیارات انسانی عمل کرده و زندگی می کنیم. در بیانها و گفتگوهای تعاملی خود نمی توانیم آنچه که به نظرمان می آید را قطعیت دهیم و نسبت به آن قضاوت و رای نهایی صادر کنیم و یا این احتمالاتی که به ظاهر می بینیم را به دیگران نیز منتقل کنیم و با لحنی دلسوزانه خبر از یک پیشگیری و یا معرفی مانعی برای آرامش دیگران کنیم. نقد بهتر است به صورت مستقیم نسبت به فرد یا مجموعه ارائه شود اگر هدف موفقیت جمعی و فضای آرام عمومی است و در ادامه نتایج و تجربیات آنرا به صورت بی نام (در مورد هدف) برای دیگران بر اساس ساختار آموزشی ارائه نماییم.


مثبت اندیشی غیر ساده لوحانه


زود قضاوت نکنیم و احتمال خطای حتی اندک آنچه گمان می کنیم را بدهیم


تهمت : آن نقص و عیبی که شاید وجود داشته باشد و ما نظر و احتمالی را به کسی نسبت می دهیم.


غیبت : آن نقص و عیبی که واقعا وجود دارد و ما به صورت عمومی آنرا بازگو کنیم.مزایا و اثرات نقد در جامعه :


چه تفکری سازنده است : آنچه فکر می کنیم بر اساس آن عمل میکنیم چرا که فکرهای ما اولویتها و خط مشی مارا می سازد پس باید هم کلیت مسله یعنی نوع نگاه و اندیشه و هم نوع رفتار و عملکرد خود را بسنجیم تا به موفقیت و آرامش جمعی دست یابیم....
نقد و بحثهای رفع ابهام و تناقض آنچیزی است که ایجاد پویایی فکری و اندیشه و تمایل به واکاوی مسائل علوم انسانی و علمی می کند و پیش فرض آن میل ذاتی انسان به دانستن است. ایجاد فضای مسموم در سطح پایین نقدها و نظرات حکمی تخریبی افراطی و بدون سند و مبنا و در سطح کلان فضای امنیتی فقط به باقی ماندن و رشد بدبینی و بی اعتمادی و واخوردگی و بیانگیزگی فکری می انجامد. اگر نشاط فکری و تمایل به اندیشیدن و تحلیل در جامعه ای کم رنگ شود تولید کاهش یافته و مصرفگرایی افزایش می یابد و سرگرمی های مصرفی گسترش می یابد و وابستگی آن جامعه نتیجه ای ناخوشایند و اجتناب ناپذیر خواهد بود.


نقد با رویکرد : تفکر نقادانه یا تفکر ارادت ورزی یا تفکر خودبرتربین و ...


مهارتهای گفتگو و تعامل : هر برهم کنش اجتماعی بر اساس نیاز افراد و شرایط مربوط به خودشان اتفاق می افتد و هر رفتار در آن موقعیتها بر اساس سطح شخصیتی و سواد شناختی آنهاست. چیزی که در نقد مورد اسناد است نوع رفتار و عملکرد است که اتفاق افتاده و قابل تاویل و تفسیر است و مخصوصا نتیجه این رفتار و عمل که آیا سودمند بوده یا مضر ... پس ملاک برای یک برآورد نسبی و اولیه در مورد انسانها نوع رفتار آنها است. گفته شد که رفتارها زاییده تفکرات است پس اگر فردی تفکر نقادانه با برخوردی آگاهانه و راه حل محور دارد فرد قائل احترام و فرهیخته است و اگر تفکری ارادت ورز و چاپلوسانه دارد و صرفا به بیان محاسن و نقاط مثبت می پردازد و یا نگاه خود برتر بینی که فقط خود  و روش عملکردی خود را مناسب و مثبت می داند و به نفی کلی و زیر سوال بردن همه چیز و تحقیر و تخریب اقدام می کند جز به منافع شخصی خود نمی اندیشند و طرفداری وهمراهی با آنها جز به رشد مسائل منفی اجتماعی دستآورد دیگری نخواهد داشت.


دلایل قوی بايد و معنوی     نه رگ‌های گردن به حجت قوی(سعدی)


نگاه نقادانه و آگاهانه + برخورد راه حل محور و پویا = موفقیت فردی و جمعی و اصلاح امور

نقد کارا = امر به معروف و نهی از منکر
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/11/30 | بازدید : 9554
نقد,مدیریت,موفقیت,اصول-نقد,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر
◄ همه بلاهایی که سرخ‌کردنی‌ ها بر سرتان می آورند
◄ قدم اول موفقیت و رشد و پیشرفت شناخت نیازهای فردی و اجتماعی است
◄ دانستنی های جذاب و جالب سری پنجم
◄ در زمستان چه خوراکی هایی بخوریم؟
◄ نکاتی برای کسب و کار جدید
◄ موانع ازدواج از شعارهای مسولین تا نیازهای فردی و اجتماعی
◄ سبک زندگی ایده آل و کارا چگونه است؟
◄ 20 نکته طلایی برای اجاره منزل بهتر
◄ آیا از عوارض و آسیب های پنهان دروغ آگاه هستیم؟
◄ موانع چاقی را بشناسیم
◄ آیا این 101 واژه قدرتمند را می شناسیم؟
◄ رجعت چیست؟ آیا همان تناسخ نیست؟
◄ با نوشیندنی های شفا بخش آشنایی داریم؟
◄ آیا می دانیم مرد در خانواده حق تحکم ندارد بلکه سرپرستی و حاکمیت؟
◄ دانستنی های جالب سری چهارم
◄ اهمیت یک خانواده پویا و منسجم در آرامش فردی و جمعی
◄ آیا مي دانيد پاییزی 92
◄ معانی نام کشورهای جهان چیست؟
◄ ارتباط شخصیت با تغذیه؟
◄ علت لجبازی ها ,بدرفتاریها و مقاومتهایی که برخی از ما داریم چیست؟
◄ آیعزت نفس یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از معضلات ومشکلات است؟
◄ دانستنی های جالب و خواندنی سری سوم
◄ پیش داوری (Prejudice) چیست؟
◄ آیا EQ مهمتر از IQ است؟
◄ نام قدیم برخی از شهرهای ایران