»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

تمرین و آماده سازی : مهیا کردن فکری و ذهنی و جسمی و فیزیکی برای آمادگی در واکنش مناسب و انتخاب صحیح

چیزی که سبب پویایی انسان در بعد فردی و اجتماعی می شود (با شرط حرکت در مسیر صحیح که به مقصد برسد و رضایت فردی و جمعی را دربر داشته باشد)

امتحان و آزمون

بهترین راه برای تمرین و آماده کردن خود امتحان است یعنی قرار گرقتن در شرایط مشابه و سخت کنترل شده برای نمایان شدن میزان توانایی در واکنش و استفاده از ظرفیت های درونی و محک خوردن 


آماده سازی و ظرفیت سازی ها

روحی و روانی و ذهنی هرچه فکر و ذهن مان مخصوصا در سنین پایین بیشتر کار کند بدن در مغز سلولهای بیشتری می سازد و به مرور بازده ذهنی ما افزایش می یابد (ورزیده شدن مغز) برای رشد بهتر فکری و ذهنی نیاز است تا سبک زندگی خود را بر اساس سیستم یادگیرندگی و پویایی در دانستن بهبود دهیم و میل و انگیزه به دانایی و آگاهی بیشتر را در درون خود تثبیت کنیم هر چه میزان قوه تشخیص و توانایی شناخت موقعیت و شرایط و گزینه و راه حل صحیح در طول زندگی در ما بیشتر باشد بالطبع میزان شکست ها و اشتباهات ما کمتر بوده و همین طور دغدغه ها و مشکلات ما کاهش می یابد. میزان مهارت در تصمیم گیری به موقع و درست در زندگی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت و آینده ما دارد که با افزایش آگاهی و دانایی ما نسبت به امور فردی و اجتماعی بالاتر می رود. در این مسیر است که شحصیت ما شکا می گیرد و نسبت به خود یک آگاهی لازم از عیب ها و ضعف ها و هم چنین استعداد ها و علاقه مندی هایمان به دست می آوریم که می توانیم بر اساس آن در انتخاب ها و تصمیم گیری های مهم زندگی خود استفاده نماییم هرچه نسبت به خود شناخت بیشتری داشته باشیم و مهارت های زندگی و مواجهه با موانع و مشکلات را بدانیم یک ثبات و آرامش خوبی در زندگی خواهیم داشت و به قولی از این شاخه به اون شاخه کمتر خواهیم داشت حال به این گونه بنگرید که در سطح یک جامعه وقتی افراد نسبت به مشکلات و تعارضات فردی و جمعی آگاهی و تسلط نسبی پیدا کنند چه میزان آرامش جمعی بیشتر شده و معضلات و مسائل ناهنجار اجتماعی کاسته می شود.

جسمی و فیزیکی

عقل سالم در بدن سالم --- هر چه جسم ما در وضعیت مناسبتر باشد مخصوصا در زمان میان سالی بیماری های مختلف و گاها مزمن که آرامش ما و خانواده را برهم بزند کمتر می گردد.هزینه های بالای درمان و درد و رنج های جسمی و روحی را می توان با یک برنامه ریزی و سبک زندگی مناسب از خود و خانواده مان دور کنیم. 

یک ورزشکار براینکه بتواند بازده مناسب جسمی و عضلانی در رقابتهای خود داشته باشد یکسری تمرینات اصولی همراه با تغذیه و همین طور آمادگی ذهنی برای خود در نظر می گیرد تا بتواند نتیجه مطلوب تری در مسابقاتش داشته باشد و این آمادگی قبل از مسابقه یک اصلی غیر قابل انکار و از قوانین مربوط به شرایط دنیا و بعد وجودی انسانی است که این الزام را ایجاب می کند تا برای کسب موفقیت و نتیجه مطلوب آمادگی هایی حاصل شود و افراد در شرایط کنترل شده قبلی خودشان را مهیا نمایند .

خودآزاری یا پیشگیری؟

این آماده سازی ها باعث تحرک و پویایی جسمی و فکری و در نتیجه سلامتی فرد و در ادامه سلامتی جامعه می گردد به همین دلیل است که در مدیریت اجتماعی نوین امروزه به ورزشهای همگانی و مخصوصا قهرمانی توجه ویژه ای می شود چرا که جامعه را از حالت خمودگی و بی انگیزگی خارج می کند و نشاط و شادابی و روحیه و امید را به ارمغان می آورد .

پیشگیری دیگر مورد مهم این رویه و سبک زندگی است وقتی قدرت تشخیص و آگاهی بالا رود ضریب خطا و اشتباه هم پایین می آید و رضایت از زندگی و انگیزه  و نشاط به دست می آید سختی ها و مشقت های کنترل شده بهتر است از زحمت ها و رنج و مشکلات ناشی از شکست و اشتباه در تصمیم گیری ها و رفتارهای غلط.

-----------------------------------------------------

رشد و  ارتقای توان فکری و جسمی با اختیار  و کنترل شده :

که نتیجه و اثر آن داشتن یک واکنش خوب و انتخاب مناسب در موقعیت ها و شرایط مختلف می باشد چرا که شناختی که ایجاد شده از محرک های بیرونی و جزئیات احتمالی که ممکن است برای ما پیش آید کاربردی و براساس منطقهای علمی و رفتاری بوده است.هر چه توان مدیریتی برای ارائه این الگوهای تمرینی بالتر رود و دارای کیفیت و تطابق بیشتر با مسائل و دغدغه های روز باشد معضلات و اشتباهات ناشی از انتخاب ها و رفتارهای غلط کمتر و کمتر شده و سبب ایجاد یک رفاه نسبی و با ثبات در جمع می شود.پس بهتر است خودمان یک شرایط و موقعیت های اولیه و کنترل شده ای برای محک و تست سطح و اندازه خود مهیا کنیم تا بتوانیم در زمان لازم بهترین عملکرد را داشته باشیم.


همیشه در حالت استرس و التهاب آماده بودن باشیم؟

برای آماده سازی نیازی نیست همیشه در حال سختی و تحمل فشارهای معمول باشیم بلکه این مسیر و رویه از اینجا معنای کاربردی بودن پیدا می کند که مقوله ای کنترل شده و بر مبنای برنامه ریزی و ظرفیت فرد است برای خروج از ریتم ها و حلقه هایی که انسان در آن می افتد و یا رویه و الگوهایی که توان فکر کردن را از فرد می گیرد لازم است تا به گونه ای از آن شرایط دور شده تا بتواند با مرور و ارزیابی انچه بر او گذشته بررسی و تحلیل کند و فاصله خود با ارزش ها و اهدافش را دوباره بسنجد.

نکته : دور شدن و خارج شدن از شرایط و موقعیت = عامل مهم هضم نشدن در چرخه های مبهم , تکراری و بی انتهای زندگی است و دوم مرور و نگاه به عقب که چه مسیری را طی کرده ایم و آیا به اهدافمان رسیدیم و این اهدافی که مورد نظر ما بود چه مقدار خواسته ها و نیاز های ما را برآورده کردند؟

خداوند و سنتهای او برای رشد بهتر انسان 

سنتهای الهی همیشه بر این مسیر است که یک انسان بتواند بهترین استفاده از فرصت زندگی در دنیا را داشته باشد چرا که این فرصت حیات کوتاه بوده و همیشه دانش و مشکلات بشر در حال تغییر و تحول است و خود فرد به تنهایی نمی تواند همه چیز را از اول تجربه کند تا به درستی و نادرستی آن و مفید یا مضر بودن مسائل برسد پس خالق حکیم برنامه ای بر اساس میزان سطح فکری و ظرفیت مردم هر عصر و زمان برایشان فرستاده تا بر اساس آن نیازها و چگونگی ماهیت انسانی خود را وبیشتر بشناسند و در ادامه به سمتی که از این ظرفیت های درونی خود  بیشتر و بهتر  استفاده کنند و یک رفاه نسبی برایشان مهیا شود. یکی از این سنتها و برنامه ها روزه و مسائل مربوط به آن است که فرد در این مدت تمرین کند و  از شرایط خاص و ویژگی هایی که در این مورد قرار داده بهره مند شود  خود را محک بزند و آزامایش کند که میزان توجه و ایمان و میازن باور و شناخت او چقدر است؟ آیا فقط روزه را به یک گرسنگی و تشنگی می بیند و یا حس  وجودی و معنوی او چه میزان ظرفیت نزدیک شدن به  به ملکوت و عالم معنای او را دارد.

خودش فرموده است که پاداش روزه من هستم و یا روایتی دیگر پاداش روزه را من می دهم که قطعا بسیار عظیم است پس هم برنامه برای تست و امتحان داده است و هم فرصتی برای کسب ثواب از آن.

ابتلا ها و امتحان های الهی بر اساس میزان ظرفیت یک فرد است و ظرفیتی و توانی که می تواند به آن برسد این میزان توان و ظرفیت بر مبنای میزان شناخت (که به آن تقوا می گویند) شکل می گیرد هرچه این میزان باور و شناخت بالاتر رود  مشکلات و سختی ها بیشتر ولی ممکن است بعضی از مصیبت ها و مشکلات بر اساس کیفر اعمال فرد باشد و وسیله ای برای تطهیر او و یا خدای ناکرده عذاب و .....

حقارت و پستی دنیا واقعا نمی تواند جوابگوی میزان جزا و پاداش افراد باشد  بهتر است در این فرصت زندگی دارای بهترین برنامه باشیم و با مدیریت و محاسبه وضعیت و  اندازه خود بتوانیم رضایت خوبی در دنیا و در سرای باقی از عملکرد خود داشته باشیم.
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/10/29 | بازدید : 999
موفقیت,الگو,پیشگیری,مدیریت,زندگی,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر