»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

پاداش کسى که صد مرتبه «الله اکبر» و صد مرتبه «سبحان الله» و صد مرتبه «الحمد لله» و صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید
«عن مالک بن أنس عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع عن النبی ص قال جاء الفقراء إلى رسول الله ص فقالوا یا رسول الله إن للأغنیاء ما یعتقون و لیس لنا و لهم ما یحجون و لیس لنا و لهم ما یتصدقون و لیس لنا و لهم ما یجاهدون به و لیس لنا فقال النبی ص من کبر الله مائة مرة کان أفضل من عتق مائة رقبة و من سبح الله مائة مرة کان أفضل من سیاق مائة بدنة و من حمد الله مائة مرة کان أفضل من حملان مائة فرس فی سبیل الله بسرجها و لجمها و رکبها و من قال لا إله إلا الله مائة مرة کان أفضل الناس عملا فی ذلک الیوم إلا من زاد قال فبلغ ذلک الأغنیاء فصنعوه قال فعادوا إلى النبی ص فقالوا یا رسول الله قد بلغ الأغنیاء ما قلت فصنعوه قال ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم ؛ مالک بن انس از امام صادق (ع) از پدرانش از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که فرمود: نیازمندان نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند: اى پیامبر خدا، توانگران مالى دارند که به وسیله آن بردگان را آزاد مى کنند و ما نداریم، و براى آنان وسیله حج فراهم است ولى براى ما نیست، و آنان اموالى دارند که صدقه مى دهند ولى ما نداریم، و براى آنان وسیله جهاد فراهم است ولى براى ما نیست. پیامبر (ص) فرمود: هر کس صد مرتبه «الله اکبر» بگوید پاداش آن از آزاد کردن صد برده بیشتر است، و هر کس صد مرتبه «سبحان الله» بگوید از بردن صد قربانى در حج بهتر است، و هر کس صد مرتبه «الحمد لله» بگوید فضیلت آن از فرستادن صد اسب زین دار و دهنه دار و رکاب دار در راه خدا بیشتر است، و هر کس صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید عمل او در آن روز از تمام مردم بهتر است، مگر کسى که بر آن بیفزاید. آن گاه امام (ع) فرمود: این سخن به گوش توانگران رسید و آنان نیز چنین کردند. پس نیازمندان بار دیگر نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند: اى پیامبر خدا آنچه شما گفتى به گوش توانگران رسید و آنان هم این ذکرها را گفتند. پیامبر (ص) فرمود: این فضل و بخشش خداست که آن را به هر که بخواهد عطا مى کند و خداوند داراى بخشش عظیم است».

پاداش کسى که بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»
1- «عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد الله ع قال التفت رسول الله ص إلى أصحابه فقال اتخذوا جننا فقالوا یا رسول الله أ من عدو قد أظلنا فقال لا و لکن من النار قولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر؛ ونس بن یعقوب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) به یارانش روى کرد و فرمود: سپرهایى براى خود برگیرید. گفتند: اى پیامبر خدا، آیا از دشمنى که به ما نزدیک شده است؟ فرمود: نه، بلکه از آتش دوزخ! بگویید: "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر"».
2- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أکثروا من سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر فإنهن یأتین یوم القیامة لهن مقدمات و مؤخرات و معقبات و هن الباقیات الصالحات ؛ ابو بصیر از امام صادق (ع) کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را بسیار بگویید، زیرا این اذکار در روز رستاخیز با گروهى از فرشتگان که بعضى از آنها پیشگام و بعضى از پیش رو و پشت سر نگهبانند وارد مى شوند، و این ذکرها ذخیره هاى نیکویى هستند».
3- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال الله أکبر غرس الله له بها شجرة فی الجنة فقال رجل من قریش یا رسول الله إن شجرنا فی الجنة لکثیر قال نعم و لکن إیاکم أن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها و ذلک أن الله عز و جل یقول؛ "یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم "؛ ابو الجارود از امام باقر (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس «سبحان الله» بگوید خداوند براى او در بهشت درختى مى کارد، و هر کس «الحمد لله» بگوید خدا براى او نیز در بهشت درختى خواهد کاشت، و هر کس «لا اله الا الله» بگوید خداوند براى او هم در بهشت درختى مى نشاند، و هر کس «الله اکبر» بگوید خدا در برابر آن براى او نیز درختى مى کارد. پس مردى از قریش گفت: اى رسول خدا، درختان ما در بهشت فراوان است! فرمود: آرى، ولى بترسید از اینکه آتشى بفرستید و آنها را بسوزانید، و این همان سخن خداوند است که مى فرماید: "اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید و اعمال خود را تباه نکنید" (محمد، 33)».
4- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال إن رسول الله ص قال لأصحابه ذات یوم أ رأیتم لو جمعتم ما عندکم من الثیاب و الآنیة ثم وضعتم بعضه على بعض أ کنتم ترونه تبلغ السماء قالوا لا یا رسول الله قال أ لا أدلکم على شی ء أصله فی الأرض و فرعه فی السماء قالوا بلى یا رسول الله قال یقول أحدکم إذا فرغ من صلاة الفریضة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ثلاثین مرة فإن أصلهن فی الأرض و فرعهن فی السماء و هن یدفعن الهدم و الحرق و الغرق و التردی فی البئر و أکل السبع و میتة السوء و البلیة التی تنزل من السماء على العبد فی ذلک الیوم و هن الباقیات الصالحات ؛ از ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: روزى رسول خدا (ص) به یارانش فرمود: ببینید، اگر تمام لباسها و ظروف خود را جمع کنید و آنها را روى هم بگذارید آیا به آسمان مى رسد؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا. فرمود: آیا شما را به چیزى که ریشه اش در زمین و شاخه هایش در آسمان است راهنمایى نکنم؟ گفتند: چرا، اى پیامبر خدا. فرمود: آن این است که هر یک از شما پس از خواندن نماز واجب، سى مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» که ریشه این اذکار در زمین و شاخه هایش در آسمان است. این ذکرها جلوى ویرانى، آتش سوزى، غرق شدن، افتادن در چاه، طعمه درندگان شدن، مردن بد و بلاهایى را که در آن روز بر انسان فرود مى آید مى گیرد، و این اذکار باقى خواهند ماند».

پاداش کسى که بگوید «سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده»
«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من قال سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده کتب الله له ثلاثة آلاف حسنة و محا عنه ثلاثة آلاف سیئة و رفع له ثلاثة آلاف درجة و یخلق منها طائرا فی الجنة یسبح و کان أجر تسبیحه له ؛ عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بگوید: «سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده» خداوند سه هزار حسنه براى او مى نویسد، و سه هزار درجه براى او بالا مى برد، و از این ذکر پرنده اى در بهشت خلق مى کند که تسبیح خدا کند و پاداش تسبیح آن براى او باشد».

پاداش کسى که بدون تعجب بگوید «سبحان الله»
«عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال من قال سبحان الله من غیر تعجب خلق الله منها طائرا له لسانان و حاجبان یسبح الله عنه فی المسبحین حتى تقوم الساعة و مثل ذلک الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر؛ ابو الجارود از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بى آنکه از چیزى تعجب کند بگوید «سبحان الله» خداوند از این تسبیح پرنده اى خلق مى کند که داراى زبان و دو بال است و تا روز قیامت در میان تسبیح کنندگان از جانب او تسبیح خدا مى گوید، و ذکر «الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» نیز همین گونه است».

پاداش کسى که صد بار «سبحان الله» بگوید
عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی عبد الله ع من قال سبحان الله مائة مرة کان ممن ذکر الله کثیرا قال نعم ؛ یونس بن یعقوب مى گوید: به امام صادق (ع) گفتم: آیا کسى که صد بار «سبحان الله» بگوید: در زمره کسانى است که خدا را بسیار یاد کرده اند؟ فرمود: آرى».

پاداش کسى که بگوید: «الحمد لله کما هو أهله »
«عن زید الشحام عن أبی عبد الله ع قال من قال الحمد لله کما هو أهله شغل الله کتاب السماء قیل و کیف یشغل کتاب السماء قال یقولون اللهم إنا لا نعلم الغیب فقال فیقول اکتبوها کما قالها عبدی و علی ثوابها؛ زید شحام از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بگوید «الحمد لله کما هو أهله» نویسندگان عالم بالا از نوشتن ثواب آن درمانده مى شوند. زید مى گوید: پرسیدم چگونه نویسندگان عالم بالا درمانده مى شوند؟ فرمود: مى گویند: خداوندا، ما از غیب آگاه نیستیم، خداوند مى فرماید: شما این ذکر را همان گونه که بنده من گفته است بنویسید و پاداش آن بر عهده من است».

پاداش کسى که در صبح و شام چهار مرتبه بگوید: «الحمد لله رب العالمین»
«أبو مشعر عن أبی عبد الله ع قال من قال إذا أصبح أربع مرات الحمد لله رب العالمین فقد أدى شکر یومه و من قالها إذا أمسى فقد أدى شکر لیلته ؛ ابو مسعر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بامدادان چهار مرتبه بگوید: «الحمد لله رب العالمین» شکر آن روز را به جاى آورده، و هر کس شامگاهان آن را بگوید شکر آن شب را ادا کرده است».
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/10/29 | بازدید : 1820
ثواب,اعمال-ماه-رجب,اعمال-ماه-رمضان,اعمال-ماه-شعبان,دعاهای-ماه-رجب,نمازهای-ماه-رجب,دعاهای-ماه-رمضان,نماز-و-دعاهای-ماه-شعبان,راه-های-کسب-ثواب,ثواب-روزه,ثواب-خواندن-قرآن,ثواب-نماز,ثواب-کار-خیر,ثواب-قرائت-قرآن,ثواب-آیة-الکرسی,ثواب-نماز-جماعت,ثواب-خواندن-سوره,ثواب-صدقه,ثواب-دعا,ثواب-حج,ثواب-افطاری-دادن,ثواب-وقف,ثواب-اذان-گفتن,ثواب-و-خواص-سوره-های-قرآن,ثواب-ازدواج-موقت,ثواب-روزه-ماه-شعبان,ثواب-صلوات,ثواب-زیارت-امام,ثواب-تسبیح-حضرت-زهرا,مراتب-ثواب,اهدای-ثواب,شرایط-ثواب,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر
◄ ثواب دعا و تمام كردن آن با ((ما شاء الله ...))
◄ دعای قنوت امام رضا (ع)جهت اصلاح امر فرج امام زمان (عج)
◄ اعمال و عبادات جمعه‏
◄ ثواب در ماه مبارک رمضان ب1
◄ ثواب نماز
◄ چند دعا برای بازشدن تنگی معیشت و طلب رزق و روزی
◄ ثواب شادی دل پدر و مادر و احترام به والدین
◄ ثواب لطف و دوستی و ثواب چندین عمل و دعا
◄ اعمال دعاها و نمازهای ماه شعبان ماه پیامبر
◄ ثواب و مزایای زیارت قبر امام حسین علیه السلام
◄ ثواب نگهداری زبان، سیر کردن گرسنه، کمک به دیگران و قربانی کردن
◄ ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله
◄ فضیلت ثواب و اعمال شب و روز دحوالارض
◄ ثواب شاد کردن دل مؤمن و کمک به دیگران
◄ ثواب شهادت به يگانگى خداى متعال و رسالت حضرت محمد صلى الله عليه و آله
◄ ثواب وضو و اعمال خاص آن
◄ ثواب دعا و دعا کردن
◄ ثواب نگاه کردن قرآن و خواندن قرآن
◄ ثواب خواندن و قرائت سوره های مختلف قرآن
◄ زیارت عاشورا و اعتبار آن
◄ ثواب نظافتهای شخصی و عمومی
◄ دعای کمیل
◄ دعاى شب زفاف
◄ دعای حرز حضرت فاطمه الزهرا (س)
◄ ثواب روزه گرفتن سه روز در ماه