»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

نویسنده: طهورا مهدوی
 

بازی فمینیسم (تفکر زن سالاری سلیقه ای) + امپرالیسم (آزادی بدون کنترل) + جریان و تیم استعماری و نظام سلطه با یکدیگر متحد شده اند تا در کنار هم به طرق مختلف و نامحسوس افراد در جوامع مختلف را تحت نظارت و اسارت خود قرار دهند مانند یک ابزار آنها را در مشت خود بگیرند و به ظاهر اینکه می توانند به بهترین شکل نیازهایشان را برطرف کنند در مشت خود نگهدارند. ولی شاید بتوانند نیازهای اولیه و ساده ما را تامین کنند ولی در دراز مدت مخصوصا اگر فرد بتواند مدتی از حلقه و حصاری که برایش درنظر گرفته اند دور باشد خودش به این مسله پی می برد که چرا تفکر و آینده و استعدادها و توانایی های خود را در اختیار این سودجویان که به منافع خود فکر می کنند قرار داده است و بعضی خود تجربه می کنند و تلاش می کنند تا از این حصار رسانه ای و تنوع نمایی آنها خارج شوند پیشنهاد می شود به صورتی هوشمندانه بدون آنکه در بند آنان گرفتار شویم از این جریانات در مسیر تعالی و رشد واقعی خود(نه صرفا ظاهرمان) استفاده کنیم و امتحان آن هم به این صورت است که بتوانیم براحتی هر وقت که خواستیم از این حلقه خارج رویم و با دور شدن از آنان و مسائل مربوطه به این جریان احساس بدی نداشته باشیم مثلا مدتی از مد و تنوع طلبی های پیشنهادی آنان دور باشیم سلیقه های قبلی خود و حال را مقایسه کنیم و یا  بتوانیم برای لحظاتی گدشته خود را مروری کنیم تا میزان رشد فکری و علمی و هنری و ... خود را بررسی کنیم.

نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت نقد الگوی غربی زن
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار جمعی از بانوان نخبه كشور بیانات مهمی را در خصوص جایگاه زنان در اسلام و همچنین نقد الگوی غربی زن مطرح كردند. ایشان در این دیدار با تبیین دقیق جایگاه زنان در جامعه و خانواده مطالبه نقد الگوی غربی زن را مطرح كردند. متاسفانه طی چند قرن اخیر راهبرد و سیاستی در جهان در خصوص زنان پیگیری می‌شود كه شاید در ظاهر امر موضوع عدالت جنسی را به ذهن متبادر سازد اما در حقیقت این الگو زن را به برده دنیای مدرن تبدیل ساخته است.
البته امروز غرب به واسطه تكنولوژی رسانه‌ای خویش توانسته است الگوی زن غربی را برای جهانیان نهادینه سازی كند چنانچه نقد این الگو به نحوی در جهان تابو شكنی محسوب می‌شود. در الگوی زن غربی كه به اصطلاح زن مدرن خوانده می‌شود اساسا تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. این گزاره در بدایت امر بسیار عدالت محور و آزادیخواهانه به نظر می‌آید. اما با اندكی كنكاش معلوم می‌شود كه نه تنها الگوی زن غربی به آزادی و مساوات میان زنان و مردان منتج نمی‌گردد بلكه این الگو كه البته با زرق و برق بسیار برای جهان تبلیغ می‌شود زن را به زنجیرهای مدرن اسارت در برابر مرد می‌كشاند.
امروزه رسانه‌های غرب جنسیت زن را بر انسانیت او غلبه می‌دهند و می‌كوشند زنان را با الگوها و ویژگی‌های ناپسند مردانه نظیر خشونت و وحشی‌گری تطبیق دهند. آنان به جسم زن اصالت می‌دهند و روح او را نادیده می‌انگارند. در الگوی زن مدرن زنان باید با زبان، لباس، ادبیات و روش مردانه رفتار كنند. در الگوی زن مدرن، گرایش زنان به صفات مردانه، پوشش‌های مردانه و هر آنچه كه مردان می‌توانند انجام دهند و آزادی جنسی برای زن و شكستن تمامی محدودیت‌هایی كه پیش از آن برای زنان متصور بود دو ركن اساسی مطرح می‌شود. حال آنكه این دو ویژگی نه تنها در راستای آزادی زنان و عدالت جنسی نیست بلكه زنان را از بعد انسانی خارج می‌كند و در رقابتی نابرابر به مثابه ابزاری در خدمت سرمایه داری و شهوت پرستی مردان می‌گمارد.
در الگوی زن مدرن زنان از هرگونه محدودیت وحصاری آزاد شده‌اند. آنان می‌توانند حتی بدون پوششی خاص و نیمه عریان وارد اجتماع شوند. دیگر تقیدی به ارضای نیاز جنسی در كانون خانواده نیست بلكه جنسیت و شهوانیت به عرصه اجتماع كشیده شده است.
اما باید دانست كه متضرر اصلی این نوع حضور زن در اجتماع زنان و متنفع‌ترین افراد نیز مردان هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری « ... اشكال اینجاست كه یك نامعادله‌ای را به تدریج به وجود آورده‌اند؛ یك طرف ذی نفع، یك طرف مورد انتفاع؛ بشریت را این جوری تقسیم كرده‌اند. طرفِ ذی نفع مرد است، طرفِ مورد انتفاع عبارت است از زن. این به طور آرام، با تدریج، با شیوه‌های گوناگون، با تبلیغات مختلف، در طول ده‌ها سال - كه شاید به صد سال، صد و پنجاه سال هم برسد، كه من دقیق نمی‌توانم بگویم و این مسئله قابل تحقیق است - در جوامع غربی در درجه اول، و بعد در جوامع دیگر جا افتاده. شان اجتماعی زن را این جوری معرفی كردند، این جوری تعریف كردند: زن به عنوان یك موجودی كه مورد انتفاع مرد باید قرار بگیرد. لذا در فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه نمود پیدا كند، شخصیت پیدا كند، حتماً باید از جذابیتهای جنسی خودش چیزی را ارائه بدهد. حتّی در مجالس رسمی، نوع پوشش زن باید جوری باشد كه برای طرف ذی نفع و منتفع - یعنی طرف مرد - چشم نواز باشد.» 1/3/1390(بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه)
در حقیقت تبعیت زنان از الگوی زن غربی كه دو ممیزه اصلی آن آزادی جنسی و تقلید زنان از مردان است در نهایت نامعادله ای به ضرر زنان پدید می‌آورد و زنان به هر میزان در این دور وارد شوند باخت آنها نیز بیشتر می‌شود. چرا كه زنان به دلیل ضعف جسمی و همچنین عدم توانایی‌های مالی به تدریج مجبور می‌شوند كه انسانیت خود را برای كسب جایگاه بهتر به فروش بگذارند و این تازه ابتدای این راه تاریك است.
از سوی دیگر نمی‌توان به ویژگی‌های شخصیتی زنان بی‌توجه بود. عدالت با درك صحیح ویژگی‌ها و اقتضائات معنا می‌یابد. شخصیت زن شخصیتی وابسته و متكی است و اگر قرار باشد زنان بدون هیچ اتكایی وارد عرصه‌های اجتماعی شوند بسیار آسیب پذیر می‌شوند. شاید پدید آمدن جنبش‌های به اصطلاح فمینیستی را بتوان در همین موضوع تعلیل كرد. زمانی كه زنان نمی توانند در رقابت با مردان پیروز شوند این تحقیر در نهایت به عقده هایی همچون فمینیسم تبدیل می‌گردد.
البته الگوی زن مدرن تنها به ضرر زنان نیست و در نهایت به ضرر جوامع انسانی ختم می‌شود. امروز در بسیاری از كشورهای غربی میلیون‌ها نفر بدون پدر به دنیا می‌آیند. بی شك این خلاء عاطفی در آینده آسیب‌های بسیاری را برای جوامع انسانی در پی خواهد داشت چنان كه امروزه هم دیده می‌شود پدیده كریه همجنس گرایی در حال رشد و افزایش است.
صاحب نظران در تحلیل این پدیده معتقدند عدم شخصیت سازی جنسی در كودكان كه علت اصلی آن هم تك سرپرست بودن افراد است مهمترین دلیل پدید آمدن مقوله همجنس گرایی است.
لذا در یك جمع بندی می‌توان گفت امروز در غرب نگاه به زنان یك نگاه كاملا ابزاری و جنسی است. زن مدرن حقیقتا انسان نیست بلكه كالایی است كه برای شهوت پرستی مردان ظهور و بروز پیدا كرده است. در واقع الگوی زن مدرن كاملا مرد محور است نه زن محور. در الگوی زن مدرن زنان با برهنگی نظر مردان را به خویش جلب می‌كنند و این جلب نظر به از دست دادن آزادی حقیقی وی منجر می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از زنان در مقابل این الگو از خود رفتار‌های خشونت آمیز بروز می‌دهند. آنان سعی می‌كنند كه با خشونت بیشتر خود را بیش از پیش متظاهر به مردان كنند و از این رو جایگاه ابزاری خویش را در نگاه مردان ترك گویند. حال آنكه زنان در رقابت شبیه شدن به مردان بازنده اساسی خواهند بود. چرا كه در این رقابت مردان به دلیل توانایی‌های ذاتی بر زنان فائق می‌آیند ضمن آنكه این نوع رقابت زنان برای تصاحب جایگاه مردان غالبا به نفع شهوت پرستی مردان تمام می‌شود.از سوی دیگر این پدیده در نهایت با از هم پاشاندن كانون خانواده جوامع آینده را نیز با مشكل روبه رو می‌سازد.
از این روست كه وظیفه امروز طرفداران اسلام و در واقع طرفداران انسانیت زن این است كه باید به نقد الگوی زن مدرن بپردازند.
به تعبیر مقام معظم رهبری« [در مسئله زنان] ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم! ما در مسئله زن، از غرب طلبكاریم؛ ما مدعی غربیم؛ آنها هستند كه دارند به زن ظلم می‌كنند، زن را تحقیر می‌كنند، جایگاه زن را پایین می‌آورند؛ به اسم آزادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن، آنها را مورد فشارهای روحی، روانی، عاطفی و اهانت شخصیتی و شانی قرار می‌دهند؛ آنها باید جواب بدهند.
جمهوری اسلامی در این زمینه یك مسئولیتی دارد. جمهوری اسلامی در مسئله زن باید به طور صریح و بدون هیچ مجامله، حرف خودش را - كه عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادله ظالمانه غربی است - بگوید. با این نگاه، آن وقت مسئله حجاب، مسئله نوع ارتباط زن و مرد، همه معنا پیدا می‌كند. این یك مسئله است.»1/3/1390(بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه)
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/10/29 | بازدید : 1037
مد-و-فشن,,زن,الگو,مدرنیته,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر
◄ آیا ما مهارت گوش کردن را داریم؟
◄ ممکن است شما نیز در حلقه بی انتهای مدرنیته گرفتار شده باشید
◄ ارتباط بین ترس وسواسی و افسردگی
◄ تست شخصیت آیا شما سواد دارید؟
◄ بيمارى وسواس و راه هاى درمان آن
◄ حفظ سلامت دندان ها با تغيير سبك زندگي
◄ آیا خطاهای شناختی خود را می شناسیم؟
◄ راه کاری های ساده و آسان ضد خجالت و کم رویی
◄ آیا می توانیم نه بگوئیم؟
◄ ویژگی های افراد منفی ‌باف یا بدبین چیست؟
◄ آیا شما هم در حال فرار از یک حس بد و مبهم هستید؟
◄ بدگمانی و سوءظن کابوس زندگی
◄ موانع حل برخی از مشکلات ما آیا خود ما هستیم؟
◄ همین الان دست از این کارها بکشید!
◄ دیوارهایی که به دیوار زندان تبدیل می کنیم فرهنگ آپارتمان نشینی
◄ همه چیز در مورد مقاومت ذهنی و عملکردی در برخی از افراد در برابر یک اصل و رویه صحیح در جامعه
◄ آیا شما هم درحال فرار از یک حس بد هستید؟
◄ تاثر انواع آلودگی ها در مشکلات و زندگی ما چیست؟
◄ نکان و تکنیک های کلیدی و طلایی برای فرار از استرس
◄ چند راه کاربردی برای بدست آوردن آرامش
◄ وقتی مردها زنانه آرایش می کنند
◄ تست اعتیاد آیا به تلفن همراه وابستگی داریم؟ به چه میزان؟ عوارض آن؟
◄ تست شخصیت آیا ما و خانواده مان یادگیرنده هستیم؟
◄ راهكارهاي مقابله با چشم چراني و خود ارضايي را بيان كنيد؟
◄ چگونگی دل کندن از یک رابطه عاطفی نافرجام