»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

یادگیری : آموختن علم , تجربه یا  هنری در جهت رفع نیاز و یا حل مشکل

بشر همیشه در پی این بوده است تا بهترین استفاده از توان و ظرفیت خودش و دنیای مادی خود ببرد . میل و علاقه به دانستن و یادگیری در انسان فطری و درونی است به طوری که فرد با دریافت اطلاعات جدید که بتواند مشکلی و یا نیازی از او را مرتفع کند احساس خوشایند و رضایت گونه ای پیدا می کند.فرآیند یادگیری بر دو اساس شاخص سازی و تجربه صورت می گیرد

نیاز به یادگیری : انسان همواره با رشد سنی نیازها و چالش های جدیدی برایش بوجود می آید که گاه این موانع و مسائل قبلا هم اتفاق افتاده اند و یا صورت جدیدی از پیشامدها هستند پس نیاز است فرد برای آمادگی با گونه نوع اول از تجربیات و راه حل هایی که قبلا تست شده اطلاع یافته و در زمان مناسب بهره ببرد و یا با ایجاد یک ظرفیت قبلی و پیشگیری از آسیب های احتمالی گونه دوم با رخ دادهای جدید تجربه نشده به بهترین شکل روبه رو شود.

شیوه های یادگیری : در گذشته شیوه های یادگیری تنها به صورت یک طرفه بود به طوری که اگر فرد در محیط مناسب و یا والدین و خانواده با تجربه و با کیفیتی از لحاظ توان آموزشی بود دارای علم و آگاهی مناسبتری نسبت به عام دیگر برخوردار می شد و انتقال آموزه به صورت یک سویه پدر به فرزند یا محیط به فرد انجام می گرفت و افراد از تجربیات مشابه کمتر آگاه می شدند. ولی به مرور با گسترش ارتباطها و شیوه های انتقال محتوا و هم چنین بیشتر شدن سرعت انتقال مفاهیم و اطلاعات افراد می توانند هم دانسته ها و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و هم از تجربیات و اطلاعات دیگران بهره ببرند و مخصوصا از تنوع ارائه محتوا و مطالب برای درک بهتر مفاهیم و آموزه ها مثل بازی های رایانه ای(گیم ها)

پس انتقال اطلاعات آموزشی به صورت دو سویه در حال گسترش است و وارد نسل سوم خود یعنی علاوه بر انتقال و اشتراک به همفکری و مباحثه یعنی بررسی مفهومی برای ارتقای کیفی و کمی آموزه ها رسیده است.

یادگیرندگی : پله اول تمایل به یادگیری محدود به این اشت که انسان ابتدا یک نیازی پیدا کند و یا مشکلی به وجود آید تا بعد به سمت حل مسله و رفع مشکل برود ولی پله دوم ظرفیت فکری انسانی در انتظار وقوع نمی ماند بلکه به صورت پویا با یک برنامه ریزی رو به رشد و جلو رونده  اقدام به ایجاد یک آمادگی و افزایش سطح فکری و آگاهی می کند تا همیشه بتواند بهترین انتخاب را در مواقع مواجه شدن با موانع و مشکلات داشته باشد.(تفاوتی بین بودن و شدن یعنی افرادی که می خواهند و میروند تا بشوند)

این پویایی و مدیریت آگاهی نیازمند یک سبک زندگی بدون وابستگی و مصرف گرایی و مهارت های مدیریت فردی و اجتماعی در جهت چگونگی حل مسله و بررسی و تشخیص مناسب موقعیت  است.بزرگ فکر کردن و بزرگ دیدن که علاوه بر دستیابی به یک نتیجه مطلوب به تاثیر روش عملکردی در این مسیر بر جریان ها و  تعاملات خارجی دیگر  هم فکر می شود (همه نگری +جامع نگری +کامل نگری به مسائل و پیرامون)


آیا می توانیم فکر کنیم ؟ آیا توانایی تصمیم گیری داریم؟


یادگیرندگی فردی : همان طور که مشخص است در بعد یک فرد مطرح می شود.فرد با هوشمندی نسبی و با تکیه بر مهارت های فردیخود به همراه ایده پردازی و امکان سنجی آنها سعی در بهبود موقعیت اجتماعی و سطح آگاهی رفاه  خود و خانواده و تامین معاش زندگی اش تلاش می کند.پس در این مسیر توان تشخیص و انتخاب صحیحی را بالا می برد + افزایش توان فکری و ذهنی برای طرح مسله و یافتن مسیر مناسب برای حل مسله که بتواند مسائل را زوایای مختلفی ببیند و راه حل ها را بررسی و بهترین را برگزیند

یادگیرندگی جمعی :بسیار گفته شده است که یک دست دا ندارد . در یک زندگی جمعی که همه به یکدیگر نیاز دارند و تاثیر گذارند اگر ما فرد یادگیرنده ای باشیم که زندگی مان در مسائل حیوانی و در سطح گیاه و نباتی نیست (خوردن+خوابیدن+تولیدمثل) و زندگی هوشمند را رویه خود قرار داده ایم ولی اشخاصی باشند که گونه دیگری رفتار کنند باز هم آسیب هایی و زحمت هایی در کنار ما وجود دارد.در یادگیری جمعی حل مسائل به صورت جمعی و با پاییه گفتگو و بررسی رخدادها و اشتراک اطلاعات و تجربیات است که تلاش می شود تا راه حلهای گذشته مرور شود و یا راه های جدید برای رفع مشکل یافته شود.حتی اگر نخواهیم حرف های تکراری و کلیشه ای بزنیم، باز هم ناچاریم که بر ضرورت و اهمیت یادگیری تأکید کنیم. اما این جا، مخاطبان افراد فرضی نیستند. جامعه ی یادگیرنده، نیازمند انسان هایی است که تک به تک، جایگاه و نقش یادگیری در زندگی را درک کنند و مهم تر از آن، برای یادگیری و یادگیری های بیشتر، به اقدامات عملی روی آورند. یادگیری، ضرورتی کاملاً فردی و شخصی هم به حساب می آید؛ چرا که نیازی درونی، ذاتی و اصیل است. حتی اگر فرض شود که در دنیایی خالی از سکنه و بدون انسان های دیگر زندگی می کنیم، باز هم این ضرورت پا برجا خواهد بود.


* یک جامعه یادگیرنده با افراد پویا و خلاق چگونه است ؟ خانواده سالم خانواده ای است که در آن احترام + تفاهم + وفاداری وجود داشته باشد و خانواده ای چنین ویژگیهایی را خواهد داشت که افراد آن بتوانند اهمیت و ارزش این خصوصیتها را بشناسند و به کار ببندند و توانایی تشخیص اولویتها و ارزش ها و توانایی و مهارتهای زندگی مثل گفتگو با دیگران و تفاهم جزبا ارتقای سطح شخصیتی + علمی و سواد های اجتماعی محقق نمی شود .... پس فرد نیاز دارد برای اینکه بهتر زندگی کند و رفاه مطلوبتری داشته باشد به سمت بیشتر دانستن که یک مسله فطری و ذاتی انسانی است حرکت کند .... فردی که دغدغه های کمتری داشته باشد و راه حلهای مناسبی برای مشکلات و چالش های خود بتواند انتخاب کند در ابعاد یک جامعه آرامش و ثبات جمعی به سادگی حاصل می گردد...... نشاط + پویایی + رضایت و امید  و ....


آرامش و رفاه فردی و اجتماعی چگونه با یک جامعه یادگیرنده محقق می شود؟


بــــــــــــــا هم + از هـــــــــم + بــــــــــــــــــــرای هم + در کنـــــــــــــــــار هم یاد گرفتن

وقتی فردی اطلاعات کافی در مورد زندگی نوین و مشکلات و مسائل جدید داشته باشد در مواجهه با این موانع انتخاب صحیحی گرفته و برخورد و رفتار مناسبی را انجام می دهد پس با کمتر شدن اشتباهات هم برای خود و هم دیگر افراد جامعه که با آنها تعامل و ارتباط دارد کمتر ایجاد مشکل و زحمت می کند. وقتی فردی چگونگی زندگی در شهر و یا یک مجتمع مسکونی را نداند تا زمانیکه به روش خودش (چون ممکن است فرد منطقی نباشد و توانایی تحلیل موقعیت را نداشته باشد) از کار اشتباه و رفتار نادرستش اطمینان یابد برای اطرافیان و  دیگران ایجاد زحمت و آسیب خواهد کرد.پس اگر به سادگی فرد در خود یک روش یادگیرندگی در سبک زندگی اش ایجاد کند و یک انعطاف رو به رشد فکری را مهیا کند راه حل ها سریعتر تاثیر می کنند و سطح آگاهی و مهارتهای زندگی در افراد هم در یک اندازه مطلوبی قرار می گیرد و از طرفی اگر یک الگویی مشخص در مورد مسائل مختلف فردی و اجتماعی در سنین مختلف همراه با چرایی ها و رفع ابهامات کاربردی باشد هر فردی برای رفع مشکل خود به آن مراجعه کرده و در زندگی خود بهره می برد چرا که این مدل رفتاری می تواند نیاز او را بر طرف سازد و مشکلاتش را رفع کند (سیستم آموزش فعلی نیز که ناکارآمد است به همین دلیل است چرا که فرد بعد از تحصیلات اولیه مهارت شغلی و مدیریت زندگی را دارا نیست و مخصوصا همین مسله در تحصیلات تکمیلی نیز قابل تعمیم است که فرد با فارغ التحصیلی و سن بالا مهارت کافی شغلی نداشته پس نمی تواند کار مناسبی بیابد = پس نمی تواند زندگی تشکیل داده و ازدواج کند = ایجاد دغدغه و برهم خوردن آرامش فردی و جمعی)

خانواده : هسته یک جامعه و کوچکترین نهاد اجتماعی خانواده است در مدل یادگیرندگی در یک خانواده  داریم

طراحی

طرح مسله,موضوع و مشکل  : یعنی ما برای خود و خانواده مان تعریف کنیم که مشکل پیشروی ما چیست؟ از زوایای مختلف آنرا بررسی کنیم که این مشکل چگونه ایجاد شده و چه تهدیدات و آسیب های احتمالی را همراه دارد و اولویت بندی کنیم که چه مسائلی مهمتر و حساس تر هستند تا زودتر رفع شوند.

طرح ایده و راه کار برای حل مسله که باز هم به روش اشتراک و گفتگو مطرح می شود تا مسیرهایی که به حل مسله و مشکل منجر می شود بررسی و امکان سنجی شود

معلم

 یادگیری جمعی در خانواده بر اساس اشتراک تجربیات و باز هم با محوریت گفتگو است بعضا والدین و یا فرزندان می توانند مسائلی که توسط سایر اعضای خانواده تجربه نشده را مطرح کنند و ابعاد آنرا روشن کنند تا بتوان در تصمیم گیری برای حل مسله انتخاب صحیح تری داشته باشند.

خدمتگزاری

یعنی همه در مسیر حل مسله و مشکلات حرکت کنند و با کمک و همیاری و یک حرکت جمعی با مسائل روبرو شوند تا در صورت بروز آسیب صدمات کمتری به اعضا وارد شود و هم این هم فکری و همدلی سبب ایجاد یک انتخاب مطلوب تر با نتایج و تبعات مناسبتری خواهد بود.یعنی حس مسولیت پذیری و صرف مصرف کننده نبودن


جامعه کوچک رو به رشد === رشد کیفی و کمی اجتماع بزرگ تر ===  افزایش رفاه و آرامش جمعی


در اینجا خانواده مثال زده شد ولی این الگو برای کل جامعه نیز قابل طرح و کاربردی است


پس دوری از ایستایی و یکنواختی و مصرف کننده بودن (که اکثرا یک اختلال رفتاری است) می تواند مزایای فرد و اجتماعی را در پی داشته باشد :

برخورد بهتر با مسائل جدید و مشکلات جدید که به واسطه آگاهی و بروز بودن آسیب های کمتری می بینیم

یادگیری گروهی = همکاری بیشتر = انتخاب مناسب تر = افزایش سطح فکری و شخصیتی فردی و جمعی = رشد رفاه و جایگاه اقتصادی

و چون خودمحوری و تک محوری کنار می رود دیگر تبعات و پیامدهای اشتباهات افراد دیگر را متحمل نمی شویم

ایجاد شدن یک شور و انگیزه و امید در زندگی که به یک بهانه و در مسیر ارزشمندی  حرکت می کنیم


فرد و جامعه مولد و یادگیرنده : حرکتی متعهدانه + واقع بینانه + فعال و پویا دارد


پس خوش بین باشیم - اهل رشد و پیشرفت - دغدغه ما بیشتر به یادگیری باشد -تلاش برای یادگیری کنیم - اطلاعات و دانسته های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم

البته بعضی اظهار می کنند که مشکل معیشتی نمی گذارد و باید زنده بود تا زندگی کرد و  امنیت فکری و شغلی کافی موجود نیست : باشد اشاره کرد که این موارد اثرات نامطلوب و آسیبزای همین مسله یعنی عدم یادگیرندگی و جامعه مولد و سیستم آموزشی ناکارآمد و بی کیفیت و همین طور سبک زندگی مبهم است --- سبک زندگی رویه ای برای زندگی است که بر اساس ذائقه افراد در جهت تامین نیازهای فردی و اجتماعی است.

وقتی علم و آگاهی توان ابراز در فضای اقتصادی را به دلیل انحصارگری ها نداشته باشد افراد به سمت کارهای یدی سوق می یابند و مسلما مصرف گرایی افزایش می یابد هزینه های تولید بالا می رود و تولید ناخالص هم به الطبع کاهش می یابد پس دلیل دیگری برای افزایش تقاضا و تورم می شود. علم و دانش کالایی است پولساز که نیازمند یک ساختار مناسب اقتصادی است که وجوه شفافی داشته باشد و هر صنف و مولدی در آن دارای جایگاه مناسب و تعریف شده باشد به طوری که درآمد نرم افزای کشور هند در سال 2010 تقریبا برابر درآمد نفتی ایران و در سال 2011 2 برابر درآمد نفتی ایران بوده است (البته فروش نفت کاهش داشته است در این سال)

 ایجاد انگیزه برای فکر کردن + محیط شادابی برای تحلیل و آنالیز پویا و به چالش کشیدن علاوه بر اینکه عیوب و نواقص را نمایان می کند به واسطه فکردن سطح آگاهی و علمی افراد نیز ارتقا می یابد

مثال : با به وجود آمدن شرایط سخت اقتصادی در سالهای اخیر با ایجاد فشار افراد مجبور شدند تا بیشتر فکر کنند و حوادثی مثل اتفاقات سال 88 و .... که سبب افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی گردید.

ولی مسله این است که این رشد و تعالی به واسطه انتخاب و شادابی فردی و جمعی باشد نه عوامل محرک اجبار خارجی

پس پیشنهاد می شود سیستم فکری  ما گونه ای نباشد که به هر شکلی تسلیم شویم و با عوامل بیرونی کنار بیاییم بلکه با نشاط و انگیزه علاوه برافزایش دانسته ها یک آمادگی نسبی در خود ایجاد کنیم. نیاز است که"  بخواهیم تا بشویم و برویم تا برسیم " - انتظار به معنی بهتر و واقعی تر ان آماده شدن و حرکت به جهت رسیدن است نه دست رو دست گذاشتن و ایستایی

شما از بهترین ها هستید ---- با آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون برای شما

تست : آیا اگر در جایی بگویند آموزش و تحصیل و علم هست ولی مدرکی در کار نیست آیا در آن دانشگاه می مانیم؟
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/11/30 | بازدید : 13601
یادگیرندگی,مدیریت-اجتماعی,مدیریت-فردی,مهارتهای-زندگی,تست-شخصیت,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر
◄ ارتباط بین ترس وسواسی و افسردگی
◄ چند راه کاربردی برای بدست آوردن آرامش
◄ تست شخصیت آیا شما سواد دارید؟
◄ ویژگی های افراد منفی ‌باف یا بدبین چیست؟
◄ حفظ سلامت دندان ها با تغيير سبك زندگي
◄ آیا شما هم درحال فرار از یک حس بد هستید؟
◄ چگونگی دل کندن از یک رابطه عاطفی نافرجام
◄ آیا شما هم در حال فرار از یک حس بد و مبهم هستید؟
◄ تست اعتیاد آیا به تلفن همراه وابستگی داریم؟ به چه میزان؟ عوارض آن؟
◄ ممکن است شما نیز در حلقه بی انتهای مدرنیته گرفتار شده باشید
◄ همین الان دست از این کارها بکشید!
◄ همه چیز در مورد مقاومت ذهنی و عملکردی در برخی از افراد در برابر یک اصل و رویه صحیح در جامعه
◄ آیا خطاهای شناختی خود را می شناسیم؟
◄ راهكارهاي مقابله با چشم چراني و خود ارضايي را بيان كنيد؟
◄ آیا ما مهارت گوش کردن را داریم؟
◄ تاثر انواع آلودگی ها در مشکلات و زندگی ما چیست؟
◄ وقتی مردها زنانه آرایش می کنند
◄ موانع حل برخی از مشکلات ما آیا خود ما هستیم؟
◄ نکان و تکنیک های کلیدی و طلایی برای فرار از استرس
◄ دیوارهایی که به دیوار زندان تبدیل می کنیم فرهنگ آپارتمان نشینی
◄ آیا می توانیم نه بگوئیم؟
◄ تست شخصیت آیا ما و خانواده مان یادگیرنده هستیم؟
◄ بيمارى وسواس و راه هاى درمان آن
◄ بدگمانی و سوءظن کابوس زندگی
◄ راه کاری های ساده و آسان ضد خجالت و کم رویی