»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

حلقه های یک  زنجیر  در کنار یکدیگر --- انسجام و پایداری + همکاری و هم دلی  آنچیزی که سبب آرامش و نظم بین این حلقه ها در کنار هم می شود پایپندی به یکسری اصولی است که این قوانین و اصول می تواند نیازمندی های هر فرد به عنوان حلقه را پاسخگو باشد و هم شرایط رفاه و آرامش را فراهم کند پس در ابتدا اخلاق و انسانیت (دیگر خواهی) و  دوم قانون از هرج و مرج و برهم خوردن ثبات و آسایش در یک جمع جلوگیری می کنند و نشاط و شادابی و روحیه امید و خلاقیت را حفظ می نمایند.

ما به یکدیگر نیازمندیم پس سرنوشت و زندگی دیگری بر ما نیز اثر گذار است

حلقه : گردینه , آنچه چرخه گونه باشد دایره مانند ... حلقه می تواند مسیری باشد که از جایی مشخص شروع و دوباره به آن محل پایان می یابد.این حلقه ممکن است یکسری نقاط را به هم متصل کند که به این نقاط گره می گویند پس اصولا در حلقه ها حالت برگشت پذیری خاصیت آن است مثل همین بازی خط و نقطه که امتیاز گیری آن بر اساس این است که یک فضایی بسته ایجاد می .شود

 حلقه پویا: چرخه ای که دارای هدف و نتیجه مطلوبی است و می تواند نیازهای یک مجموعه را تامین نماید این حلقه می تواند در حد کوچک تر یعنی خانواده و یا جمع دوستان باشد و در سطح کلان آن و بزرگتر یک جامعه باشد


حلقه پوچ و نامطلوب : حلقه ای که راه و مسیر حرکت آن نادرست است و سبب حال بد و مشکلات برای گره های تشکیل دهنده خود می کندحلقه های اجتماعی

در یک اجتماع افراد عناصر تشکیل دهنده جامعه گره ها و نقاط تشکیل دهنده این حلقه هستند این گره ها نه تنها نسبت به هم مسوول هستند چرا که کم کاری یکی ار رویه انتقالی بین عناصر حلقه را قطع می کند بلکه دارای وظایف و حقوق مشخصی هستند و به همین دلیل به یکیدیگر نیاز مند می باشند پس سرنوشت و وضعیت (شخصیتی-زندگی و رفتاری) تک تک آنها برای کل مجموعه و گره ها یعنی همان افراد دیگر مهم و اثر گذار است


نقش قانون در ایجاد یک آرامش و فضای امن رو به پیشرفت؟

بر هم خوردن آرامش گره های حلقه

الزام آن : آگاهی گره ها وعناصر تشکیل دهنده از مسولیت و حقوق خود

آرامش اقتصادی :

چرا ربا نهی شده و ناپسند شمرده می شود؟(حرام و جرم است هم برای دهنده هم گیرنده)

 ربا : سودی که وام دهنده از گیرنده طلب کند یا نزول دادن سودی که بدون سرمایه گذاری یعنی شراکت فقط در سود دریافت می شود

ربا به ظاهر قرض دادن است ولی اگر فردی مالی یا پولی را به فرد دیگری قرض دهد و با طی کردن یک مدت زمان مشخص و از او سود می خواهد و در صورت تاخیر در پرداخت سود جریمه در نظر بگیرد این کار دشمنی با خداست ولی چرا ؟ مگر قرض دادن در قرآن توصیه و تاکید نشده است ؟!!

شراکت آدابی دارد و آن شراکت و یا سرمایه گذاری که فقط در حالت سود باشد هم به صورت عقلی و منطقی هم وجدانی ناپسند و اشتباه است این که پولی به کسی داده شود و با شرط این که فقط من در حالت سود این واگذاری یا سرمایه گذاری را انجام می دهم و این نوعی حالت انحصار و استثمار است آرامش فکری فرد را به خاطر اینکه ممکن است این فعل اقتصادی به ثمر نرسد و استرس ریسک آن آزار دهنده است و هم در بعد جامعه تولید کم کم نابود شده و افراد میل به انجام کارهای کم ریسک و کم دردسرتر پیدا می کنند و به همین ترتیب حلقه نا آرامی و انحصار گری گسترش می یابد و مردم نسبت به هم دچار بد رفتاری و طلبکارانه برخورد خواهند کرد نیاز های مردم در انحصار افرادی خاص قرار می گیرد تولید کاهش یافته و ثبات اقتصادی به هم خورده و آرامش روانی دچار آسیب می گردد.پس یک کار اقتصادی سرمایه گذاری اصولی در یک فعل تولیدی یا خدماتی است که با مدیریت جمعی و فردی ریسک آن کاسته شود و به نتیجه برسد و افراد هم در سود و هم در زیان شراکت و تعامل داشته باشند تا بدین صورت اصول و ساختار اقتصادی دارای چارچوب خاصی در سطح بزرگ تر ایجاد شده و نیازهای مردم جامعه و گره های این حلقه اعم از مسکن خوراک و پوشاک به خاطر الگوی مشخص و کم ریسک اقتصادی به خوبی تامین گردد و دغدغه های معیشتی و زندگی آینده افراد رفع شود. پس === آرامش جامه و افراد

چرا دلالی و واسطه گری سودجویانه ناپسند شمرده می شود؟

دلالی نیز نوع دیگری از رفتار و فعالیت اقتصادی مسله بالااست.فرد واسطه کالا و یا خدمات را از گره ابتدایی در یافت کرده اگر به صورت سودجویانه و انحصاری عمل کند نامطلوب و ناپسند است ولی به صورت استاندارد و با چهارچوب مشخص می توانند سبب آسایش و راحتی در دسترس و حتی ارتقای کیفیت این محصولات نیز باشند ولی نتیجه و چگونگی عملکرد در فعالین بخش های مختلف گویای این است که در چه مسیر و رویکردی عمل می کنند.

افراد دلال به خاطر اینکه با نیاز های مردم ارتزاق می کنند  و درآمد دارند و هیچ ظابطه ای برای نظارت و کنترل نیازهای مردم در شبکه توزیع و پخش وجود ندارد براحتی با رفتارهای خودخواهانه و زیاده خواهی ها و گاها لجبازی ها با تغییرات دلخواه قیمت ها ایجاد تنش و نا آرامی در بازارهای کالا و خدمات کرده

و آرامش و ثبات را در حلقه اجتماعی بر هم می زنند این دلالان هم افراد یا همان گره های این حلقه اجتماع هستند که بر اساس رفتارشان ایجاد التهاب و بی نظمی می شوند

ولی مسله امنیت شغلی و اینکه چرا افراد به سمت شغل های کاذب و واسطه ای روی می آورند در مطلبی جداگانه در مورد ساختار اقتصادی خدمت شما عرض شده است.


آرامش سیاسی :

ایجاد و تلقین فضای بحران درابعاد مختلف جامعه توسط خواص و افرادی که دارای رسانه ها و تریبون هایی هستند

و یا بیان مسائل غیر واقعی برای جلب توجه و نظر مردم و یا تخریب رقبا صورت میگیرد افرادی که خود را برتر و بالاتر از مردم می دانند و تخیلات فکری و استنباط های نادرست خود را بدون تفکر و حساسیت بیشتر پخش می نمایند و با این کار در گره های تشکیل دهنده حلقه اجتماعی ایجاد نامیدی و حالات یاس و خستگی روحی می کنند

البته با پیشرفت خیره کننده ظرفیت فکری مردم و از طرفی شفاف شدن سیستم اجرایی و مدیریتی کشور این مسائل رو به برطرف شدن می رود.مثلا فردی که یک دروغی را شکل می دهد و در رسانه های در دسترسش پخش می نماید خود به خود توسط مردم تشخیص داده می شود که این صرفا تخیل این فرد است و یا فضا آنقدر شفاف می شود تا کسانی که دارای جایگاه و امتیازی هستند به خودشان اجازه ندهند تا با این سخن پراکنی ها آرامش روانی جامعه را برهم بزنند

آرامش اجتماعی :

در یک جمع افراد چگونه می توان با رفتار خود در آنها ایجاد انگیزه و هیجان مثبت کرد و یا ایجاد حس بد و اضظراب

تعاملات اجتماعی و ارتباط های افراد با یکدیگر موارد مهمی در ایجاد ثبات روانی و روحیه ای  آنها دارد علاوه بر ظرفیت شخصیتی افراد  پس مناسب سازی ظاهر عمومی می تواند برای اشخاص نشاط آور و آرامش بخش باشد.


تاثیر عدم رعایت پوشش مناسب مرد و زن در زندگی خودشان :

قانون طبیعت بر اساس عمل و نتیجه عمل یا عکس العمل است و اگر این پوشش نامناسب در فردی مشاهده می شود دارای یک علت مشخص  در زندگی فردی وی است نه دلیلی بر بی فرهنگی اوست.(خطاب به افرادی که برای هر چیزی در پی فرهنگ سازی هستند به فردی که آموزش داده نشده است که + علامت جمع است نباید انتظار داشت که بتواند یک معادله را حل کند و یا منتظر رفتار خاصی از او باشیم[پس یعنی ضعف در آموزش = یعنی آمزش بی کیفیت که نیاز افراد را برطرف نمی کند پس سراغ گزینه های در دسترس دیگر خواهد رفت])

در صورتیکه آموزش به صورت منطقی و بر اساس رفع نیاز افراد باشند حتی اگر فرد در شرایط مغایر با نیازهای خود و هنجارهای جامعه قرار بگیرد هضم نشده و تسلیم مسیر نادرست نمی شود چه بسا خود فرد اقدام به توجیه اشخاص پیرامون برای ترک آن عمل یا رفتار می کند

ذهنیات انسانها بخشی از آن بر اساس مشاهدات اوست و این مشاهدات می تواند در تصمیم فرد نیست اثر گذار باشد زیبایی دوستی مسله ای است که در ذات و فطرت انسان وجود دارد و باید هم باشد چرا که مایه امید و شادابی فرد می شود و یک شور و نشاط درونی برایش به ارمغان می آورد پس می تواند در جهت صحیح وسیله ای برای رشد و تعالی او باشد.

خود آرایی برای غیر توسط مردان و زنان از یک جهت برای معرفی خود است که من هم هستم , حضور دارم , و ساده ترین و ابتدایی ترین راه برای ابراز وجود است در بین راه هایی که در دسترسی است و از طرفی خلاصی از جوی که در بین جامعه ایجاد می شود به خاطر بروز بودن ومد . وقتی من نوعی نمی توانم نشان دهم یا نمی دانم که چگونه بیان کنم که فکر من بروز است با ظاهر خود این مسله را نمایان می کنم و یا اینکه باوری شکل می گیرد که اگر ظاهر من اینگونه نباشد پس من حداقل این بروز بودن را دارا نیستم و در برخورد با من به صورت یک فرد عامی و آن احترام و جایگاه افراد منطبق با این معیار رفتار نمی شود.

اینگونه پوشش ها و ناهنجاری ها چگونه اثر می گذارد ؟

تمرکز فرد به عنوان همسر

وقتی یک مرد در خانه با همسر خود دچار مشکل می شود ومهارت کافی برای حل مشکل خود را ندارد و در بیرون از منزل نیز افرادی را مشاهده می کند و اگر ارتباط بین افراد و دو جنس مخالف در چهارچوب مشخص و حفظ حریم ها نباشد مشخصا کم کم از تلاش برای حل مشکل خود در خانه دور شده و آن بی اهمیت می شود چرا که موارد زیباتر از همسر خود و به خاطر شرایط ارتباطی کنترل نشده علاقه ها و احساس های عاطفی جدید شکل می گیرد و اقدام به جدایی و قطع ارتباط زناشویی گرفته و طلاق را مطرح می کند و گزینه فرار را بر می گزیند(با این نظر که فرد جدید می تواند به آنها کمک کرده یا به اصطلاح بهتر درکشان می کند). شیوع این بی مبالاتی در ارتباط زن و مرد در جامعه سبب خواهد شد تا افراد کم کم دچار وضعیتی نا مطلوب شوند چرا که به خاط عدم تامین نیازهای انها و یا عدم آشنایی با چگونگی تامین این نیازها ارتباط با افراد جنس مخالف زیادی را تجربه کنند و دچار یک سردرگمی و گسیختگی عاطفی می شوند و مطمون باشید ضربه های روحی شدید و پشیمانی و حسرت خوردن از گذشته  که مشکلات را چه ساده می شد رفع کردن ولی آنها خودخواهی و زیاده خواهی کرده و از مشکلاتشان فرار کردند

فرد مجرد

فردی که توانایی و امکان ازدواج ندارد چه دختر و چه پسر و از طرفی نسبت به جنس مخالف کنجکاو است و از طرف شوم هم میل درونی دارد تا فردی را برای خود داشته باشد که خصوصیت های نه حتما ایده آل و لی منحصر به فردی داشته باشد پس در سنین نوجوانی و جوانی پوشش ها وسیله ای برای نمایش خاص بودن و متمایز بوده و جذاب بودن است چرا که ساده ترین و در دسترس ترین روش و ظاهرا برای بر طرف شدن نیاز هم کافی می نمایاند.

برخی از این افراد چه دختر چه پسر با حضور در اجتماع و مشاهده این تنوع چهره ها چه تمرکزی برای رشد و ارتقای شخصیتی خود می توانند داشته باشند همیشه این دغدغه که چه کسی در آینده نصیب آنها خواهد شد به خاطر اینکه بخشی از فضای ذهنیشان را اشغال شده است کیفیت فکری آنها کاسته می شود و این مورد یعنی زندگی آنیده من به خاطر بر هم خوردن آرامش و امنیت فکری او یک دغدغه شده و اضطراب و تنش ایجاد می شود

[ البته این برهم خوردن امنیت فکری در مورد آینده علل دیگری هم دارد ]


خودخواهی گره ها (افراد جامعه)

مثالهایی که در این مورد زده می شوددو داستان کوتاهی به شرح زیر است :

1) افرادی به وسیله قایقی در حال سفر بها اهداف مختلفی بودند فردی ازآنها اقدام به سوراخ کردن قایق کرده و شروع می کند به ضربه زدن به قسمتی که نشسته است. با شروع این اقدام دیگران واکنش نشان داده و معترض می شوند و فرد با توجیه اینکه من هزینه این جایی که نشسته ام را پرداخته ام و این محل متعلق به من است و دوست دارم تا آن جا را سوراخ کنم. مشخصا این رفتار خودخواهانه نامعقول ایجاد آسیب برای همه سرنشینان قایق خواهد کرد (کارشناس محترم اینکه چرا افراد در حریم عمومی اقدام به رفتار ناهنجار و آسیب رسان برای دیگران می کنند را در مطلب دیگری بیان کرده اند)

2) مورد دوم یک فردی است دچار یک بیماری مثلا آنفولانزا و یا مورد مسری دیگری است و این فرد به جای استراحت و یا تلاش برای درمان وارد فضاها و مکان های عمومی شده و این بی موالاتی و بد اخلاقی وی سبب مشکل و آسیب برای دیگران می شود و آیا گفته فرد که بدن متعلق به خود من است و نمی خواهم درمان شوم و دوست دارم در جاهای عمومی رفت و آمد کنم و چنین طرز فکری ......(کارشناسان در مورد علت روانکاوی این گونه رفتارهای خودخواهانه و لجوجانه مطالبی ارسال نموده اند و همین طور در سطح کلان روش های بهینه در درمان و سلامت افراد گنجانده شده است)


موفقیت فردی = موفقیت جمعی

وضعیت و سطح کیفی گره ها چه تاثیری در کل حلقه خواهند داشت؟

هر چه افراد یعنی عناصر تشکیل دهنده این حلقه ارتباطی و اشتراکی در جامعه دارای سواد بیشتر و ظرفیت و سطح فکری و شخصیتی بالاتری باشند دارای رفتارهای مطلوب تر و آگاهانه تر  و تصمیمات و انتخاب های معقول تر پس اشتباهات کمتری می شوند و این سطح کیفی زندگی در آن جامعه را افزایش داده و میزان رفاه به این صورت ارتقا می یابد

شادابی , نشاط , آرامش و سلامتی روز افزون برای همه آرزومندیم.
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/11/30 | بازدید : 12173
جامعه,مدیریت-اجتماعی,مدیریت-فردی,آرامش-اجتماعی,مهارت-های-زندگی,تست-شخصیت,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر
◄ وقتی مردها زنانه آرایش می کنند
◄ چگونگی دل کندن از یک رابطه عاطفی نافرجام
◄ ممکن است شما نیز در حلقه بی انتهای مدرنیته گرفتار شده باشید
◄ آیا شما هم درحال فرار از یک حس بد هستید؟
◄ نکان و تکنیک های کلیدی و طلایی برای فرار از استرس
◄ راه کاری های ساده و آسان ضد خجالت و کم رویی
◄ ارتباط بین ترس وسواسی و افسردگی
◄ تاثر انواع آلودگی ها در مشکلات و زندگی ما چیست؟
◄ حفظ سلامت دندان ها با تغيير سبك زندگي
◄ همه چیز در مورد مقاومت ذهنی و عملکردی در برخی از افراد در برابر یک اصل و رویه صحیح در جامعه
◄ همین الان دست از این کارها بکشید!
◄ تست شخصیت آیا شما سواد دارید؟
◄ بيمارى وسواس و راه هاى درمان آن
◄ تست اعتیاد آیا به تلفن همراه وابستگی داریم؟ به چه میزان؟ عوارض آن؟
◄ آیا خطاهای شناختی خود را می شناسیم؟
◄ موانع حل برخی از مشکلات ما آیا خود ما هستیم؟
◄ بدگمانی و سوءظن کابوس زندگی
◄ آیا ما مهارت گوش کردن را داریم؟
◄ تست شخصیت آیا ما و خانواده مان یادگیرنده هستیم؟
◄ چند راه کاربردی برای بدست آوردن آرامش
◄ آیا شما هم در حال فرار از یک حس بد و مبهم هستید؟
◄ راهكارهاي مقابله با چشم چراني و خود ارضايي را بيان كنيد؟
◄ ویژگی های افراد منفی ‌باف یا بدبین چیست؟
◄ دیوارهایی که به دیوار زندان تبدیل می کنیم فرهنگ آپارتمان نشینی
◄ آیا می توانیم نه بگوئیم؟