»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

اگر پدر و مادر به فرزندان بی احترامی کنند، حکمی وجود ندارد؟ آیا ما فقط باید به بزرگترهای مان احترام بگذاریم؟
پاسخ – ما در روایات احترام به بزرگترها و احترام به کوچکترها را داریم و اینکار کوچکی نیست. روایت داریم همان طور که فرزندان عاق پدر و مادر می شوند، پدر و مادر هم عاق فرزندان می شوند. البته ما بیشتر عاق والدین را شنیده ایم. خیلی از پدر و مادرها عاق فرزندان هستند. زیرا فکر می کنند که می توانند به فرزندان شان بی احترامی کنند به خاطر اینکه آنها را بزرگ کرده اند. در روایت داریم: اولادتان را اکرام کنید. همچنین داریم: خدا رحمت کند پدری را که فرزندانش را بر نیکی خودش کمک کند یعنی کاری می کند که فرزندان اهل نیکی به والدین بشوند. بعضی مواقع اگر فرزندان عاق می شوند به خاطر زمینه سازی خود پدر و مادرهاست. یعنی پدر و مادر طوری رفتار می کند فرزند سر او داد بکشد. البته فرزندان حق ندارند به خاطر اینکه پدر و مادر به آنها احترام نمی گذارد و به آنها بی احترامی می کند برسر والدین داد بکشد. پدر و مادر هم باید احترام خودشان را نگه دارند. امام صادق(ع) می فرماید: خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را بر نیکی بر خودش کمک می کند. روای می پرسد چطور کمک کند؟ امام می فرماید: کارهای کم و کوچک آنها را بپذیرد، اگر اشتباهی کرد گذشت کند و بیش از حد توانایی، تکلیف بر دوش فرزند نیاورد. پس اگر ما احترام به پدر و مادر داریم نیکی به فرزندان هم داریم. بعضی اوقات توقع پدر و مادر به قدری است که از حدتوانایی فرزندان خارج است. وقتی این توقع پشت سرهم باشد و فرزندان نمی توانند آن را برآورده کنند، احساس می کنند که توانایی ندارند و ناامید می شوند. البته این حرف های ما، مجوز بی احترامی به پدر و مادرها نیست. وقتی پدر و مادری حرف ناروا به فرزندش می زند و جلوی دوستش او را کوچک می کند، این بچه باید از نظر معنوی خیلی قوی باشد که بتواند در برابر این پدر احترام و محبت را نگه دارد. وقتی شما این زمینه را فراهم کردید و او نتوانست در برابر توقع بیش از اندازه شما، احترام را رعایت کند، احساس می کند که از نظر معنوی فرد بدی است. توقع مادی و معنوی بیش از اندازه ،سبب یأس و ناامیدی در فرزندان می شود.

پیام سه
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/12/03 | بازدید : 2407
احترام,پدر-و-مادر,فرزندان,خانواده,والدین,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید