»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
عکس خبری فال روزانه تعبیر خواب دانلود آهنگ امروز : چهارشنبه 2 اسفند 1396
ku

پرسش : چيزهائي که روزه را باطل مي کنند کدامند؟
پاسخ : نه چيز روزه را باطل مي کند: 1. خوردن و آشاميدن؛ 2. جماع؛ 3. استمناء؛ 4. دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ ؛ 5. رساندن غبار غليظ به حلق؛ 6. فرو بدن تمام سر در آب؛ 7. باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح؛ 8. اماله کردن با چيزهاي روان؛ 9. قي کردن. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 925, م 1572)

پرسش : زني که معمولا حيض مي شود ولي از قرص جلوگيري حيض استفاده کرده تا روزه اش را نخورد آيا صحيح است يا خير؟
پاسخ : اگر با خوردن قرص حيض بند آمده روزه صحيح است. (ر.ک: استفتائات امام خميني (ره), ج 1, ص 316, س39)

پرسش : يک نفر در ماه رمضان به سبب فعل حرام روزه اش را باطل کرده و نمي دانسته که آيا به سبب اين فعل حرام، روزه باطل مي شود يا نه؟ حال وظيفه چيست؟
پاسخ : اگر جاهل مقصّر است بنابر احتياط بايد علاوه بر اين که روزه را قضا نمايد، کفاره جمع بدهد. (ر.ک: استفتائات امام خميني (ره), ج 1, ص 312, س 28)

پرسش : جواني هستم که در اوائل بلوغ در ماه رمضان قبل از ظهر استمناء کرده و سپس غسل مي نمودم و يقين داشتم که اگر قبل از ظهر غسل کنم، روزه ام صحيح است و چون احتمال اشتباه هم نمي دادم، مسأله را از کسي سؤال نکردم، اکنون وظيفة من از نظر قضا و کفاره آن روزه ها چيست؟
پاسخ : اگر جاهل به حکم بوده ايد به حدّي که احتمال باطل شدن روزه را هم نمي داديد به نظر برخي از مراجع کفاره ندارد (ولي قضا دارد). (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 1013, س792)

پرسش : اگر انسان در ماه رمضان در حال ملاعبه با همسر خويش جنب شود، چه صورتي دارد؟
پاسخ :
اگر قصد انزال نداشت و عادت او هم انزال با چنين عملي نبود و اتفاقا بدون اختيار انزال شد، روزه صحيح است. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 933, م 1595)

پرسش : گاهي اوقات از لثه ام خون مي آيد و بدون توجه فرو مي رود و قورت مي دهم آيا روزه ام صحيح است؟
پاسخ :
اگر بدون توجه و اختيار فرو داده شود مضر به صحت روزه نيست. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 1012, استفتائات رهبري, س 782)

پرسش : من حالم براي روزه مساعد است ولي از اسپري دنتولين براي باز کردن راه تنفسي ام استفاده مي کنم که به صورت بخار به حلق مي رسد آيا روزه ام باطل است؟
پاسخ :
اشکالي ندارد. (ر.ک: استفتائات امام خميني (ره), ج 1, ص 307, س 7)

پرسش : تزريق آمپول در ماه مبارک رمضان در صورتي که شخص روزه دار است جايز است؟
پاسخ :
به نظر برخي از مراجع احتياط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولي که به جاي غذا به کار مي رود خودداري کند، ولي تزرق آمپولي که عضو را بي حس مي کند يا به جاي دوا استعمال مي شود (مثل پني سيلين) اشکال ندارد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 927, م 1576)

پرسش : اگر شخصي در شب ماه رمضان شک کند که آيا جنب شده يا نه و روز يقين کند که جنب شده و غسل کند و همان روز، روزه اش را افطار کند به اين منظور که روزه ام باطل شده بود چه حکمي دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبري)
پاسخ :
اگر يقين به جنابت نداشته و بعد از ورود به صبح يقين کرد که جنب شده بايد غسل کند و روزه اش صحيح است و اگر روزه اش را افطار کرده است علاوه بر قضا به جهت کوتاهي در سؤال کردن کفاره نيز بايد بپردازد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 1014, استفتائات رهبري)

پرسش : کسي که شغل او نجات غريق است و با توجه به اين که اين عمل واجب است اگر اين نجات غريق در حال روزه انجام گيرد چه حکمي متوجه ما مي شود؟
پاسخ :
اگر روزه دار سر را زير آب کند اگر چه براي نجات غريق باشد، روزه اش باطل مي شود و بايد بعدا قضاي آن را بگيرد لکن چون معذور بوده و قصد نجات غريق داشته است کفاره بر او واجب نيست. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 943, م 1618)

پرسش : اگر کسي در ماه رمضان العياذ بالله کار حرامي مانند استمناء از او سر بزند آيا بايد روزه خود را افطار کند و قضاي روزه را چگونه بايد به جا آورد و آيا کفاره نيز واجب است؟
پاسخ :
اگر روزه را به وسيلة چيز حرامي باطل کند روزه اش باطل مي شود که علاوه بر قضاء کفاره هم دارد ولي نبايد تا غروب چيزي بخورد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 932)

پرسش : کشيدن سرمه به چشم در ماه مبارک رمضان آيا باعث ابطال روزه مي شود؟
پاسخ :
سرمه کشيدن در ماه مبارک رمضان مکروه است و مبطل روزه نيست. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 961, م 1657)

پرسش : اگر در حال روزه از روي شهوت به زني نگاه شود و آب از بدن خارج شود چه حکمي دارد؟
پاسخ :
اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن مني با کسي بازي يا شوخي کند و يا نگاه شهوت انگيز کند در صورتي که اطمينان دارد که مني از او خارج نمي شود، اگر چه اتفاقا مني بيرون آيد روزه صحيح است ولي اگر اطمينان ندارد و شوخي را ادامه دهد تا مني خارج شود روزه باطل مي گردد و اما ساير ترشحات مثل ودي و مذي و... روزه را باطل نمي کنند. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 933, م 1595)

پرسش : اگر کسي که روزه دار است يک ساعت مانده به غروب مايع زردرنگي مايل به قرمز از انسان خارج شود آيا روزه باطل است؟
پاسخ :
روزه در حال استحاضه با انجام غسل هاي مربوطه که در توضيح المسائل بيان شده صحيح است اما اگر عادت ماهانه در نزديکي افطار هم اتفاق بيفتد موجب بطلان روزه مي گردد توضيح کامل مسائل استحاضه و حيض را در رساله ملاحظه فرمائيد. (ر.ک: استفتائات رهبري, ج 1, ص 247)

پرسش : اگر کسي در حال روزه سهوا غذا را در دهان بگذارد و بعد يادش بيايد که روزه بوده بايد غذا را بخورد يا خير؟
پاسخ :
بايد فورا غذا را از دهان خارج نمايد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 958, م 1650)

پرسش : حکم بخار حمام چيست ؟ آيا مبطل روزه هست يا خير؟
پاسخ :
بخار حمام مبطل روزه نيست. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 938, م 1605)

پرسش : در ماه رمضان نزديکي با همسر چه حکمي دارد؟
پاسخ :
در روز ماه رمضان اين کار حرام و موجب بطلان روزه و وجوب کفاره مي گردد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 930, م 1584)

پرسش : آيا بوي عطر يا ادکلن روزه را باطل مي کند؟
پاسخ :
مبطل روزه نيست. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 962, م 1657)

پرسش : اگر در حال روزه بوي غذا و غبار غليظ يا دود سيگار به حلق و مشام برسد چه حکمي دارد؟
پاسخ :
بوي غذا اشکالي ندارد، لکن نبايد غبار غليظ و دود سيگار و امثال آن را به حلق رساند و لازم است از رسيدن آنها به حلق جلوگيري کرد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 938)

پرسش : مسواک زدن هنگام روزه ماه رمضان چه حکمي دارد؟
پاسخ : ا
گر آب مسواک به حلق نرسد و بتوانيد پس از مسواک هم، آبهاي خارجي را از دهان بيرون بريزيد اشکال ندارد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 926, م 1573)

پرسش : غرغره کردن در حال روزه چه حکمي دارد؟
پاسخ :
اگر قطرات آب به حلق نرسد و همه آب را بيرون بريزد اشکال ندارد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 979, م 1690)

پرسش : اگر کسي دندان مصنوعي خود را در حال روزه براي مسواک زدن بيرون آورده و سپس در دهانش بگذارد آيا روزه او باطل است يا خير؟
پاسخ :
اشکال ندارد، لکن اگر دندان تر است آب اضافي آن را از دهان بيرون بريزند. (ر.ک: جامع المسائل آيه الله فاضل, ج1, ص 148, س 544)

پرسش : لطفا در خصوص اماله کردن به چيزهاي روان که روزه را باطل مي کند توضيح دهيد؟
پاسخ :
اماله کردن يک نوع معالجه در طب قديم بوده که بعضي از مواد داروئي روان را از طريق مخرج وارد روده بزرگ مي نمودند (اکنون از شياف استفاده مي شود) که اين کار موجب بطلان روزه مي گردد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 956, م 1645)

پرسش : آيا غيبت کردن و دروغ گفتن و... روزه را باطل مي کنند؟
پاسخ :
اين گناهان، از جملة گناهان کبيره است و حرمت آن و عذاب الهي براي مرتکب آن مسلّم است لکن موجب بطلان روزه نمي گردد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 925)

پرسش : روزه کسي که با پوشيدن لباس مخصوص در آب فرو رود بدون اين که بدنش مرطوب گردد (لباس غواصان) چه حکمي دارد؟
پاسخ :
بعضي از علما مي فرمايند اگر سر در محفظه اي قرار گيرد صدق ارتماس نمي کند و روزه باطل نيست اما چنانچه فقط کلاهي به سر داشته باشد که مانع نفوذ آب شود روزه باطل است. و برخي ديگر مي فرمايند با وجود کلاه و نرسيدن آب به پوست سر، روزه باطل نمي گردد. بنابراين در خصوص مسئله نظر مرجع تقليد خود را جويا شويد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 1008, س758)

پرسش : اگر کسي از عادت پاک شده باشد نيت روزه کند و روزه بگيرد و بعد از اذان ظهر غسل کند آيا روزه او قبول است؟
پاسخ :
کسي که از عادت ماهانه قبل از طلوع فجر پاک شده است واجب است غسل عادت ماهانه خود را قبل از اذان صبح انجام دهد و اگر وقت براي غسل ندارد تيمم بدل از غسل نمايد و چنانچه عمدا و بدون غسل و تيمم وارد صبح شود روزه اش باطل است. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 952, م 1637)

پرسش : اگر شخص روزه دار حالت تهوع پيدا کند و قي نمايد روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟
پاسخ :
استفراغ عمدي روزه را باطل مي کند و غير عمدي مبطل روزه نيست. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 957, م 1646)

پرسش : اگر انسان روزه باشد و پوست لب خود را بخورد چه حکمي دارد؟
پاسخ :
اگر پوست لب را بکند و فرو دهد روزه اش باطل است. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 926, م 1573)

پرسش : اين درست است که مي گويند در روزه افرادي که معتاد به مواد مخدر هستند مي توانند در روزي که روزه هستند مقداري مصرف کنند؟
پاسخ :
نظر مراجع در اين مسأله مختلف است بعضي مي فرمايند اگر در ماه رمضان به هيچ نمي تواند بدون کشيدن مواد مخدر روزه بگيرد، لازم است روزه بگيرد و چنانچه به حال اضطرار رسيد به مقدار رفع ضرورت اقدام کند و بنابر احتياط بريا هر روز يک مد طعام (750 گرم گندم، برنج و...) کفاره به فقير بپردازد. (ر.ک: استفتائات آيه الله مکارم, ج 2, ص 152, س441)

پرسش : اگر ما روايتي را به اشتباه به يکي از معصومين _ عليهم السلام _ نسبت دهيم چه حکمي دارد؟
پاسخ :
اگر يقين داشته ايد که روايت مثلا از امير مؤمنان _ عليه السلام _ است و به پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ مثلا نسبت داده ايد دروغ است و مبطل روزه است و اما اگر اطمينان داشته ايد که از پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ است اما در واقع از امير مؤمنان _ عليه السلام _ بوده و شما نمي دانسته ايد، نسبت دروغ نيست و مبطل روزه نيست. (ر.ک: تحرير الوسيله, ج 1, ص259)

پرسش : شخصي روزه دار است در صف نماز جماعت است غذائي از گلو به دهانش مي آيد چه بايد بکند؟
پاسخ :
اگر داخل دهان باشد نبايد پائين بدهد بلکه بايد در حال نماز آن را خارج کند و اگر راهي جز شکستن نماز براي بيرون ريختن غذا ندارد شکستن نماز در اين مورد اشکال ندارد. (ر.ک: جامع المسائل آيه الله فاضل, ج2, ص163, س436)

پرسش : در هنگام روزه اگر خلطي از سر و سينه وارد حلق شود چه بايد کرد؟
پاسخ :
اگر خلط سينه به فضاي دهن نرسد فرو بردن آن مبطل روزه نيست و اگر به فضاي دهان برسد بنابر احتياط واجب نبايد آن را فرو برد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 928, م 1580)

پرسش : آيا کسي که عمدا روزه را بشکند چه حکمي دارد؟
پاسخ :
حرام است و کفاره هم دارد و کفارة آن 60 روز روزه و يا 60 فقير را اطعام کردن يا يک بنده آزاد کردن است. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 959, و ص 964, م 1653 و 1660)

پرسش : اگر در حمام سرمان را يک دفعه زير دوش ببريم آيا روزه ما باطل است؟
پاسخ :
زير دوش گرفتن سر، روزه را باطل نمي کند. (ر.ک: استفتائات رهبري, ج1, ص 230, س 1783)*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/12/03 | بازدید : 1697
آموزش-احكام-براي-كودكان,آموزش-احکام-به-کودکان,روش-های-آموزش-احکام-به-کودکان,آموزش--رساله-به-کودکان,آموزش--محرم-و-نامحرم-به-كودكان-,ثواب,اعمال-ماه-رجب,اعمال-ماه-رمضان,اعمال-ماه-شعبان,دعاهای-ماه-رجب,نمازهای-ماه-رجب,دعاهای-ماه-رمضان,نماز-و-دعاهای-ماه-شعبان,راه-های-کسب-ثواب,ثواب-روزه,ثواب-خواندن-قرآن,ثواب-نماز,ثواب-کار-خیر,ثواب-قرائت-قرآن,ثواب-آیة-الکرسی,ثواب-نماز-جماعت,ثواب-خواندن-سوره,ثواب-صدقه,ثواب-دعا,ثواب-حج,ثواب-افطاری-دادن,ثواب-وقف,ثواب-اذان-گفتن,ثواب-و-خواص-سوره-های-قرآن,ثواب-ازدواج-موقت,ثواب-روزه-ماه-شعبان,ثواب-صلوات,ثواب-زیارت-امام,ثواب-تسبیح-حضرت-زهرا,مراتب-ثواب,اهدای-ثواب,شرایط-ثواب,احکام-ویژه-دانشجویی,دانشجويان--مسافر,احکام,احکام-عمومی,حکم-شرعی,احکام-روزه,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید