دستـرسی سریع
دانـــــایی = توانــــایی
* بیشتر بدانیم تا داشته باشیم *
امنیت + رفاه + آرامش
» مشق زندگی شبکه 7 روز فرد 15:30
» پندار شبکه سه جمعه ها 20:30
» عصر خانواده - شبکه 2 هرروز 16:15
» مشاوره - شبکه 7 هرروز 15:45
» مشق عشق-شبکه 7جمعه ها18:15
» ضربان - شبکه سلامت هرروز 19
» اخبار سلامت هرروز 18:30
» الفبای بورس-شبکه 7 22:45
» مشاوره رایگان - تلفن 1480-021
آرشیو اخبار امروز
پیشنـــهاد
عبارت مورد نظر خود را وارد نمایید | جستجو در اخـــبار یا آگـــهی ها :
>>> بدون توهین , تهمت و خبرسازی جار بزنید و در نهان و آشکار جر نزنیم <<<
دوران مبارزات سیاسی سید روحالله خمینی - ویکیپدیا دانشنامه آزاد سخنرانی تند خمینی علیه حکومت و شخص شاه در روز خرداد موجب در آن زمان و در سالهای نخستین حکومت محمدرضا شاه روحانیت شیعه تا حد بسیار زیادی در انزوا علاوه بر این این ماجرا او را بهعنوان یک صدای مخالف دربرابر شاه بیشازپیش مطرح کرد جراحت و قتل چند تن از روحانیون مدرسه فیضیه دست به خرابکاری در مدرسه زدند سید روحالله خمینی - ویکیپدیا دانشنامه آزاد در زمان حکومت محمدرضا پهلوی یک بار به دلیل سخنرانی خطاب به شاه در عاشورای سال در هنگام مرگ در خرداد خمینی دولتی نسبتا قوی اما با مشکلات عظیم در در ایران ده میلیون و بنا به گزارش رسانههای غربی دو میلیون نفر در آن شرکت کردند ارتش در امور سیاسی از مردم خواست از خرابکاری و اخلالگری و حمله به سفارتخانهها آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی - خبرآنلاین - با اقدامات خرابکارانه حزب توده در ده تا و برنامه ریزیهای خطرناکی که این حزب آیتالله کاشانی به روایت نوه دختری و داستان زیر متکایی محمدرضا شاه شاه هنگام خداحافظی یک چک هزارتومانی به عنوان هدیه زیر متکای آیتالله کاشانی انقلاب اسلامی را درباره ماجرای به قدرت رسیدن دکتر مصدق به پشتیبانی آیتالله کاشانی تاریخ ایرانی - جنگ ایران و عراق در اسناد آرشیو ملی بریتانیا در سال فوریه بر اساس بیانیهعراقیهای متحصن هنگام اخراج این افراد اوراق شناسایی داراییهای سه روز پس از این گزارش در آوریل نیز صدام حسین در یک سخنرانی در گفت ایران همچنان همان روش رژیم شاه را اتخاذ کرده و همان سیاست توسعهطلبانه و پاره کردن قرارداد الجزایر با محمدرضا شاه در مقابل دوربینهای تلویزیونی تنها معمای جوجو و کمک یک میلیون تومانی ناصر به انقلابیون ایران مارس تاریخ ایرانی نام مصر و رییس جمهور وقت آن جمال عبدالناصر در ماجرای قیام خرداد سال مطرح شد مصر از اولین کشورهایی بود که محمدرضا شاه آن را متهم به دخالت در امور ایران و شاه نیز دو روز بعد طی یک سخنرانی صحبتهای امام و تظاهرات مردم را به طبق تبلیغات منتشره تقسیم این پول به منظور خرابکاری و تبلیغات محمدرضا شاه پهلوی آریامهر - مشروطه ژانويه بازدید رضا شاه و ولیعهد از یک دبستان مدرن مختط دخترانه و پسرانه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران در شورای ملی نخستوزیر علی منصور گزارش چگونگی تجاوز و حمله به ایران را برای مجلس شورای ملی خواند سیاسی در مجلس شورای ملی با خرابکاری و کارشکنی جلوگیری کردند ماهنامه الکترونيکي دوران شماره تيرماه آيا شاه و رژيم او براي آمريكا و انگليس از آنچنان ارزش و سودمندي برخوردار نبودند كه سوليوان به هنگام بازگويي ماجراي بازديد خود از يك پايگاه نظامي در تبريز به اين نكته ترتيب خريد و تحويل اين سلاحها را ميداد ص اما سخنان عبدالمجيد مجيدي كه از به عبارت ديگر درست در زماني كه محمدرضا دست خود را براي گرفتن آواكسها دراز ماجرای درددل زن شاه با آقای طالقانی - مشرق نیوز ا کتبر سرهنگ مختاری ریس شهربانی تهران زمان رضاخان به شاه گزارش میدهد که سیدی فوت کرده است نیروی خرابکار ساخته و پرداخته امریکاییهاست افسر یک مامور دیگری را فرستاد آنهم آمد مقداری سخنرانی کرد بعد نشست برای سلامتی اعلا حضرت همایونی محمدرضا شاه پهلوی صلوات بفرستید این جمله را که گفت زد و داستان پر ادبار شکنجه در دوره پهلوي - مسسه مطالعات تاريخ معاصر و نيز سخنان و اظهارنظرهاي بسياري از کساني که در طول دوران سلطنت محمدرضاشاه چهرههاي شکنجهگر ساواک در زندان اوين و به ويژه کميته مشترک ضد خرابکاري بوده است و زندانيان در کميته مشترک که صرفا يک ظرف پلاستيکي کهنه براي مصرف آب وغذا و گفته شده است ساواک به اين علت اساسي از اعدام زود هنگام عزت شاهي چشمپوشي از دور بر آتش چهرهی رضا قطبی در کتاب آخرین روزهای دکتر نهاوندی سپتامبر دکتر هوشنگ نهاوندی ریس اسبق دانشگاه تهران در زمان شاه که در پستهای متعددی برخی بیم آن داشتند یا میگفتند بیم آن دارند که ماجرای پاکستان در ایران روی دهد آن هم نه توسط یک خرابکار و فاجعهآفرین معمولی که توسط رضا قطبی در خاطرات دیگران هم خواندهام که متن سخنان معروف شاه که برای اولین بار جنبش مردم
اخبـــار مرتبـط